SK     CZ     EN     DE     HU     PL

 

Knižná edícia Čarovné Slovensko

O Slovensku a slovenských regionóch už existuje viacero fotokníh. Autorom mnohých sú renomovaní a známi fotografi. Tieto knihy sú veľmi hodnotné a ukazujú, čo je na Slovensku najkrajšie. Prečo teda prichádzame s fotoknihami edície Čarovné Slovensko?

Čarovné Slovensko

 Hovorí majiteľ firmy CBS spol, s.r.o. a fotograf Milan Paprčka:
"Som presvedčený, že najkrajšie fotografie o svojom regióne spravia miestni nadšení fotografi. Najlepšie vedia, kedy svieti najlepšie svetlo a vo svojom kraji neustále striehnu na kvalitný záber. A potom zrazu objavia unikátne svetelné podmienky a spravia fotografiu, ktorú nedokáže ani profesionál, ktorý sem príde cielene. A túto krásnu fotografiu zdieľajú na internete a žnú ovácie stovák fanúšikov. Ja sám ich rád „lajkujem“, komentujem a zdieľam.

Podľa mňa by takéto unikátne fotografie nemali skončiť len na internete, alebo na stene doma. Mali by byť vydané knižne, aby zachytili krásu okamihu pre ďalšie generácie. Krásu nejakého kúska nášho čarovného Slovenska. Sám som autorom viac ako desiatky fotokníh o Slovensku. Často dostávam dopyty iných fotografov, že by aj oni chceli vydať takúto knihu. Cena výroby knihy v náklade niekoľko tisíc kusov je však privysoká, aby sa do nej amatérskemu fotografovi oplatilo investovať.

Preto som sa rozhodol vydávať edíciu regionálnych kníh pod názvom Čarovné Slovensko. Bude to Čarovný Zemplín, Liptov, Orava, atď. Postupne vydáme všetky regióny na Slovensku. Knihy budú v slovenčine a v angličtine, aby boli použiteľné aj ako prezent do zahraničia. Knihy budú štýlom podobné týmto: www.cbs.sk/sk/e-shop/knihy.html. Obsahom budú najmä fotografie miestnych fotografov. Aké by mali byť? Jednoznačne výnimočné, žiadne tuctovky. Mali by to byť fotografie štýlom podobné tým, ktoré vidíte na tejto stránke."

A kolaz

Chcete byť súčasťou tohto jedinečného projektu? Chcete vidieť svoje fotografie v knihe a svoje meno ako spoluautora knihy? Chcete pomôcť propagovať krásy svojho regiónu doma aj v zahraničí? Tak sem nahrajte svoje najlepšie fotky aj s popisom a možno vyberieme práve tie. Za každú použitú fotografiu v knihe dostanete od nás 2 hotové knihy v hodnote 40,-eur. A stanete sa navždy súčasťou nesmrteľného projektu! 

Máte šancu aj na zaujímavé finančné ohodnotenie. Vaše fotografie nebudú len súčasťou knihy, ale aj prezentačno-predajných výstav, kde Vám pri záujme o kúpu konkrétnej fotografie bude patriť odmena. Tiež často o knihy na mieru prejavia záujem rôzne firmy a v prípade realizácie takéhoto projektu Vám tiež ide finančná odmena za použitie fotografií. Jej výška je dohodnutá pred výrobou individuálnej knihy. 

A kolaz 2

Do kedy fotky nahrať? Odpoveď je jednoduchá: HNEĎ. Knihy o slovenských regiónoch vydávame priebežne a fotografie do nich vyberáme tiež priebežne. Čiže, ak budete váhať, miesto Vašej fotky v knihe použijeme inú a ani nebudeme vedieť o aký krásny záber kniha prišla. Čiže neváhajte a nahrajte svoje najlepšie zábery hneď.

Parametre fotografií, ktoré nahrávate:

  1. Originálna fotografia, aká sa len tak nepodarí. Nemusí to byť zákonite významná pamiatka, či známe miesto. V regionálnej knihe sa môže ocitnúť aj všedné sídlisko, ak je nevšedne nasvietené. Alebo obyčajná zvonička, ktorú neobyčajne zdobí dúha nad ňou. Vyberieme také fotografie, ktoré chytia za srdce a ktoré vyvolajú v ľuďoch emócie.

  2. Dostatočné rozlíšenie, aby bola použiteľná na tlač knihy formátu B5 – aspoň 3000x2000 pri 300 PPI, čo je cca 8 MPix

  3. Neupravená originálna fotka. Ideálne RAW. Úpravu bude robiť grafik, aby fotky spolu ladili a každý autor sa bude vyjadriť pri korektúrach pred tlačou.

  4. Fotka bez akýchkoľvek vodoznakov a značiek. Iniciály autorov ku fotkám pridá grafik, aby to bolo jednotné.

 

Vyplnením tohto formulára Licenčnej zmluvy nám dávate súhlas na obmedzené použitie svojich fotografií do kníh z edície Čarovné Slovensko a na účely propagácie. Podrobnejšie no veľmi prehľadné podmienky nájdete nižšie.

V prípade otázok a nejasností kontaktuje prosím redaktora knižnej edície Čarovné Slovensko, Martina Kmeťa (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

LICENČNÁ ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 65 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z.,

Autorského zákona

I. Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ (autor)

- ďalej len „autor“ alebo „poskytovateľ“

1.2. Nadobúdateľ: CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
IČO: 36 754 749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254
Registrácia:Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, číslo zápisu: odd. Sro, vložka číslo: 12828/S
zastúpená: Milan Paprčka - konateľ

- ďalej len „nadobúdateľ“

Prehlásenie poskytovateľa:

  • Udeľujem súhlas na použitie priložených mnou vyhotovených a priložených fotografií a to najmä na vyhotovenie rozmnoženín fotografií, verejné rozširovanie ich rozmnoženín, ich sprístupňovanie verejnosti a akékoľvek iné použitie fotografií v zmysle ustanovení § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel vydania fotografií v regionálnych knihách edície Čarovné Slovensko vydávaných nadobúdateľom a pre účel propagácie tejto knižnej edície.
  • Prehlasujem, že som autorom fotografií, ktoré cez tento internetový formulár prikladám a že fotografie nezasahujú do práv duševného a priemyselného vlastníctva tretích osôb, nie sú zaťažené právom tretej osoby ani netrpia inými právnymi vadami, za čo zodpovedám v plnom rozsahu.
  • Licenciu na použitie fotografií poskytujem výmenou za 2 rozmnoženiny diela vo forme vydaných kníh, a to v počte 2 knihy za každú zverejnenú fotografiu.
  • Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto formulári podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti CBS spol, s.r.o. na účely evidencie poskytovateľov licencií.

Prehlásenie nadobúdateľa:

Nadobúdateľ je pri použití fotografií povinný umiestniť v pravom, alebo ľavom dolnom rohu každej fotografie, alebo v blízkosti fotografie meno poskytovateľa
Nadobúdateľ nie je oprávnený poskytnúť sublicenciu na fotografie tretej osobe, ani použiť fotografie iným spôsobom a na iný účel, než na aký mu udelil súhlas poskytovateľ.
Na neupravené podmienky touto zmluvou sa budú primerane vzťahovať ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho zákonníka.


captcha

Upozornenie: Odosielanie fotografií môže trvať dlhší čas v závislosti od veľkosti fotografií a rýchlosti internetového pripojenia.

Powered by BreezingForms

 

Kontakt

 CBS spol, s.r.o.
     Kynceľová 54, 974 01 
     Banská Bystrica
     Slovensko
 
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 +421 48/429 90 10
 +421 911 176 101
 
 www.cbs.sk

Podporujeme

 

logo R

oocrLogo