SKCZPL

Ako slnko vyrábalo mapy a knihy

26. mája 2023

Novinky

Známe maľované mapy, turistické mapy VKÚ, letecké aj čarovné knihy, či 360° videomapy – ich výroba je poháňaná slnečnou energiou. Chceme pri svojej práci znižovať uhlíkovú stopu, a tak na našich budovách, v ktorých sídlime, pribudlo 63 fotovoltaických panelov. Dokážu pokryť takmer celú spotrebu výroby aj administratívy.

Hlavným poslaním vydavateľstva je prinášať ľuďom jedinečný pohľad na krajinu.

Ako hovorí náš riaditeľ Milan Paprčka, nie je jedno, ako naša krajina bude vyzerať v budúcnosti: „Aby sme mohli propagovať jej krásu aj v budúcnosti, musíme už teraz dbať aj o jej udržateľnosť a chrániť ju. Preto sa snažíme aj my prispieť k zelenému hospodárstvu, ako aj vyváženej ekológii. Už roky napríklad tlačíme naše výrobky len na papier s certifikátom FSC, ktorý zaručuje, že pochádza zo zodpovedného lesného hospodárstva. Triedenie odpadu je u nás vo firme samozrejmosťou. A ako ďalší dobrý skutok voči prírode sme sa rozhodli výrazne znížiť svoju uhlíkovú stopu. Naše dve fotovoltaické elektrárne vytvárajú počas slnečných hodín aj nadbytok elektriny, ten sa posiela do siete a ukladá do tzv. požičovne elektriny, čo je akási virtuálna batéria. Odtiaľ si svoje vyrobené kilowaty čerpáme napríklad v noci, keď slnko nesvieti, ale elektrinu treba,“ približuje.

Kyncelova 77
Slovenské múzeum máp

Fotovoltaické panely fungujú na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu.Spolu na všetky budovy nášho vydavateľstva umiestnili 63 panelov, pričom jeden panel za ideálneho počasia produkuje 0,4kW/h. Takto dodajú všetky panely energiu napríklad pre prácu 30 výkonných grafických počítačov, alebo môžu napríklad vykurovať naplno dvanásť miestností 2kW elektrickými konvektormi. Využívaním tohto inovatívneho riešenia naš budovy vydavateľstva v produkujú len minimálnu uhlíkovú stopu.