SKCZPL

Apríl v našom vydavateľstve

3. mája 2023

Novinky

V mesiaci apríl sme v našom vydavateľstve zažili niekoľko významných udalostí, na ktoré sme veľmi hrdí. Jedným z nich je ocenenie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá nám udelila medialu za zásluhy a rozvoj podnikania a obchodu na Slovensku. Predsa len sme už na slovenskom trhu 20 rokov.

Jednou z najdôležitejších udalostí bola otvorenie novej expozície v Slovenskom múzeu máp venovanej jaskyniarstvu a baníctvu. Táto expozícia je založená na unikátnych historických mapách, ktoré sú spojené s jaskynnými a banskými lokalitami na Slovensku. A načo všetko sa môžete tešiť? Rôzne mapy banských diel, ktoré nie sú kdekoľvek dostupné, výnimočné kópie máp jaskynných priestorov, zbierkové predmety baníkov, základné meračské prístroje pri prieskume jaskýň, na základe ktorých sa spracovávali mapy, výstavu minerálov a hornín zo stredného Slovenska, a dozviete sa mnoho zaujímavých pikošiek a informácií ako sa pracuje v podzemí.

Naskladnili sme najpopúlarnejšiu mapu TM 2 Vysoké Tatry. Táto mapa veľmi populárna medzi turistami, pretože obsahuje veľmi detailné informácie o teréne a túrach v tomto oblasti. Aby sme to ešte viac zlepšili, vyvinuli sme aj novú aplikáciu CBS Mapexplorer, ktorá umožňuje používateľom rýchlo a jednoducho nájsť zaujímavé body na trase a plánovať svoje túry v Tatrách. A ako funguje mobilná aplikácia CBS MAPexplorer? Jednoducho prejdeš smartfónom ponad papierovú mapu a odrazu sa ti zobrazí rozšírená realita. Na displeji sa ti objavia všetky zaujímavosti na tvojej plánovanej trase.

Takýto bol náš apríl a už sa tešíme nato čo prinesie máj, v ktorom sa na vás tešíme na Airfeste v Piešťanoch, ktorý sa koná od 20.5. do 21.5.2023 na letisku v Piešťanoch. Tešíme sa na vás.