SKCZPL

Čas trávený v karanténnych centrách chceme ľuďom spríjemniť našimi knihami

30. apríla 2020

Články, Novinky

Najväčší slovenský vydavateľ fotografických kníh a turistických máp, vydavateľstvo CBS spol, s.r.o, venuje karanténnym centrám viac ako 9500 kníh.

Celý výťažok za posledné dva týždne z predaja svojich leteckých kníh z regiónov najviac postihnutých epidémiou v sume 490 EUR zaslala spoločnosť na transparentný účet online platformy Kto Pomôže Slovensku.

Sumou 8.000 Kč (296 eur) získanou z výťažku z predaja českých kníh podporil aj nemocnicu Tomáše Bati v Zlíne, kde sídli česká dcérska firma vydavateľstva.

Darovací šek

Vydavateľstvo CBS spol, s.r.o sa rozhodlo darovaním viac ako 9500 kníh spríjemniť pobyt ľuďom, ktorí sa ocitnú v karanténnych centrách. „Aj keď všetci kvôli potrebným opatreniam prežívame posledný mesiac v určitej izolácii, každý z nás, kto je počas týchto dní doma, má k dispozícii televíziu, rozhlas, internet… Ľudia, ktorí musia prečkať istú dobu v karanténnych centrách, často to šťastie nemajú a nemôžu sa niekedy ani nijako inak socializovať aj dlhšiu dobu. Za ich obetu a zodpovednosť by sme ich radi odmenili. Čas trávený v karanténe im chceme spríjemniť čítaním a pozeraním našich fotokníh z edície Slovensko z neba,“ hovorí riaditeľ vydavateľstva Milan Paprčka.

Knihy sa vydavateľstvo rozhodlo venovať nielen repatriantom, ale aj zdravotníkom a tiež záchranným zložkám, ako sú hasiči či vojaci, ktorí sami po nakazení môžu skončiť v týchto centrách.  „Fotoknihy poputujú aj obslužnému personálu či dobrovoľníkom, ktorí sa o ubytovaných ľudí v karanténnych centrách starajú,“ dodáva riaditeľ vydavateľstva.

Prvé fotoknihy pre repatriantov v Rimavskej Sobote

Prvých stodvadsať kníh doručili zamestnanci vydavateľstva 24. apríla do karanténneho centra v Rimavskej Sobote v Banskobystrickom samosprávnom kraji, spadajúcom pod karanténne centrá v gescii Ministerstva vnútra SR. „Pre ľudí, nachádzajúcich sa v karanténnych centrách, sme vyčlenili viac ako 9500 kníh a našou snahou je postupne ich doručiť do všetkých karanténnych centier na Slovensku“ spresňuje Milan Paprčka.

Banskobystrický samosprávny kraj pripravil, materiálne a technicky zabezpečil štyri karanténne centrá určené pre ľudí s cestovateľkou anamnézou, ktorí spadajú pod karanténne centrá v gescii Ministerstva vnútra SR. „Ide o zariadenia nachádzajúce sa v priestoroch stredoškolských internátov v Lučenci, Rimavskej Sobote, Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici na Havranskom,“ informuje Janka Pálková, projektová manažérka karanténnych centier pre BBSK a členka krízového štábu BBSK.

Odovzdávanie kníh karantenné centrum

Župa aktuálne zriadila aj štyri karanténne centrá v gescii BBSK, a to vo Zvolene, v Brezne, Fiľakove a v Banskej Bystrici na ulici Tajovského, ktoré sú prioritne určené pre zamestnancov a rodinných príslušníkov ľudí „v prvej línii“. Zaujímavú aktivitu vydavateľstva Úrad BBSK preto privítal. „Sme vydavateľstvu vďační za oslovenie a veríme, že výsledkom nášho spoločného úsilia bude spríjemnenie pobytu repatriantov, ako aj zamestnancov a rodinných príslušníkov ľudí „ v prvej línii“, ktorí sa ocitnú v karanténnych centrách. Aktuálne sme dohodnutí, že do dvoch centier v gescii MV SR, teda do Rimavskej Soboty a do Banskej Bystrice – na Havranskom, ako aj do dvoch centier v gescii BBSK, t.j. vo Zvolene a Banskej Bystrici na ulici Tajovského, prijmeme nateraz 652 fotokníh z edície Slovensko z neba. Určené sú aj pre zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí sa o ľudí umiestnených v karanténnych centrách starajú,“ dodáva Katarína Pšenáková, koordinátorka registrácie do karanténnych centier v gescii BBSK.

V stredu, 29. apríla 2020, riaditeľ vydavateľstva CBS Milan Paprčka odovzdal,  v priestoroch Trnavského samosprávneho kraja  pre karanténne centrá, ktoré zriadila trnavská župa aj MV SR v tomto kraji, ďalších 500 fotokníh. V tento deň darovalo vydavateľstvo spolu 600 fotokníh  aj karanténnym centrám v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré spadajú  do gescie MV SR , zriadeným v priestoroch  Akadémie Policajného zboru v  Bratislave –Rendez,  Inštitútu pre verejnú správu Bratislava – Dúbravka a Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok.

Darovaním kníh chcú podporiť aj upadajúci cestovný ruch

Vydavateľstvo chce podľa slov Milana Paprčku touto aktivitou podporiť aj upadajúci cestový ruch. „Cestovný ruch, okolo ktorého sa točí naša činnosť, navonok prestal existovať, no my sa nevzdávame. Veríme, že aj týmto naším dobrý skutkom repatriovaní občania, ale aj dobrovoľníci, či zdravotníci, alebo iné záchranné zložky, ako sú hasiči či vojaci, počas pobytu v karanténnych centrách spoznajú krásy našej domoviny tak, ako by ich zo zeme nikdy nevideli. Knihy môžu byť pre týchto čitateľov tiež inšpiráciou, kam môžu po porazení epidémie vyraziť,“ prízvukuje majiteľ i riaditeľ vydavateľstva turistických a maľovaných máp a fotografických publikácií o Slovensku a Českej republike Milan Paprčka

Ako ďalej uviedol, rozvoju cestovného ruchu chce vydavateľstvo pomôcť aj podaním pomocnej ruky pre podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti cestovania prostredníctvom poskytovania ubytovacích kapacít. „Ponúkame im úplne zdarma propagáciu v našich ešte rozpracovaných knihách a mapách počas tohto roka,“ dodáva Milan Paprčka.

Platforme „KtoPomozeSlovensku odoslali 490 EUR.

Podporiť zdravotníkov sa vydavateľstvo rozhodlo aj prostredníctvom iniciatívy s názvom Veľkonočný dobrý skutok, ktorú realizovalo od 6. do 19. apríla 2020. „Celý výťažok v sume 490 EUR z predaja vybraných leteckých kníh v uvedenom období poputoval na transparentný účet platformy KtoPomozeSlovensku.

Rovnakú pomoc táto česko-slovenská firma poskytla aj pre našich bratov Čechov, konkrétne nemocnici Tomáša Baťu v Zlíne, ktorej odovzdala 8.000 Kč (296 eur) .