Darovali sme turistické mapy VKÚ školám

4. 10. 2021Novinky

V robení dobrých skutkov pokračujeme. Okrem darovania našich kníh nemocniciam, sme sa rozhodli pomôcť aj našim základným a stredným školám. Vybraným základným a stredným školám sme darovali tisíce kusov turistických máp VKÚ Harmanec. Darovali sme viac ako 4000 ks turistických máp z rôznych kútov Slovenska v celkovej hodnote presahújucej sumu viac ako 29 000 EUR.

Darované mapy majú pomáhať pri výučbe geografie, dejepisu dokonca aj matematiky. Turistické mapy VKÚ môžu školy použiť pri branných cvičeniach, vďaka, ktorým sa naučia ako sa orientovať na mape. Sponzorský dar od VKÚ Harmanec prijali školy: Základná škola Moskovská 2 v Banskej Bystrici, Gymnázium J. G. Tajovského, Základná škola v Starých Horách, Základná škola sv. Dominika Savia vo Zvolene a Základná škola 1 v Hlohovci.

Sme úprimne radi, že môžeme takýmto spôsobom pomôcť ku skvalitneniu výučby na našich školách, a aj vďaka tejto pomoci sa budúca generácia deti v teréne nestratí.

Pin It on Pinterest

Share This