SKCZPL

Ahoj Slovensko: letecké fotenie, RTVS

26. októbra 2018