Podporiť domáci rozvoj cestovného ruchu má nová publikácia – Čarovné sakrálne pamiatky. Realizátori projektu pozývajú širokú verejnosť, aby sa stali jej spolutvorcami