SKCZPL

Intelektovo nadaný prvák a stredoškoláčky z geodetickej sa inšpirovali zážitkovým vyučovaním geografie

19. októbra 2020