SKCZPL

Jediný mapomat na Slovensku sa presťahoval z Tatier do obce Kynceľová

21. októbra 2021

Prvý a jediný mapomat na Slovensku slúžil turistom vo Vysokých Tatrách už pár rokov. Dnes ho nájdete na strednom Slovensku v obci Kynceľová, v ktorej vydavatelia legendárnych turistických máp VKÚ sídlia.