SKCZPL

Kto les raz vyčistí, už v ňom smeti neodhodí

25. júna 2019