SKCZPL

Map Explorer, nová turistická mobilná aplikácia VKÚ

26. apríla 2023

Vydavatelia z Kynceľovej pokračujú vo výrobe tradičných legendárnych turistických mapách pod známou značkou VKÚ Harmanec. V tomto roku avšak vyvinuli novú mobilnú aplikáciu, ktorá prepojí papierovú mapu s digitálnym svetom.