SKCZPL

Mapy bývalého Vojenského kartografického ústavu sa dostali na internet

2. júla 2020