SKCZPL

Múzeum máp v Kynceľovej

12. júla 2022

Staré historické mapy, turistické, či mapy miest. Taktiež maketa krajiny, aj virtuálna modelovacia krajina. Toto všetko nájdete v Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej.