SKCZPL

Profesionálne letecké fotenie veľa vyžaduje, ale aj veľa dáva

16. februára 2018