SKCZPL

Slnko dokáže vyrábať mapy a knihy v Kynceľovej

16. decembra 2021

Známe maľované mapy, turistické mapy VKÚ, letecké aj čarovné knihy, či 360° videomapy – ich výroba bude poháňaná slnečnou energiou. Hlavným poslaním vydavateľstva je prinášať ľuďom jedinečný pohľad na krajinu