SKCZPL

Slovensko v obrazoch s maľovanými mapami, RTVS

12. februára 2015