Vďaka notorickému textu zo známej piesne “Na Kráľovej holi stojí strom zelený, vrch má naklonený ku Slovenskej zemi.”, pozná tento kopec s mohutným majákom a vysokou anténou vysielača takmer každý Slovák. Samotný výstup naň je zážitkom pre menších, väčších, horských kamzíkov i turisticky menej zdatných.