Po 16 rokoch VKU Harmanec vytvoril II. vydanie Turistického atlasu Slovenska v mierke 1:50 000.

Pin It on Pinterest