SKCZPL

Turistický atlas Slovenska v rádiu Regina

19. júla 2021

Po 16 rokoch VKU Harmanec vytvoril II. vydanie Turistického atlasu Slovenska v mierke 1:50 000.