SKCZPL

VKÚ Harmanec: 75 rokov na vrchole tvorby máp

10. marca 2023

Vojenský kartografický ústav Harmanec sa v roku 2016 presťahoval  do obce Kynceľová. Výroba legendárnych máp tak vstala z popola a v októbri tohto roku oslavuje 75. výročie od svojho vzniku.