SKCZPL

VKÚ Harmanec oslavuje 75. výročie, televízna relácia Regina RTVS

7. marca 2023

Bývalý Vojenský kartografický ústav Harmanec začal svoju výrobu od roku 1948 v neďalekej obci pri Banskej Bystrici – v Harmanci. Po privatizácii fungoval ako súkromná spoločnosť VKÚ a.s.. Avšak od roku 2016 patrí pod záštitu CBS vydavateľstva v Kynceľovej, kde dodnes pôsobí ako VKÚ Harmanec, s.r.o. a pokračuje v tvorbe a vydávaní legendárnych turistických máp.