Žiadne produkty v košíku.

Bývalý Vojenský kartografický ústav Harmanec začal svoju výrobu od roku 1948 v neďalekej obci pri Banskej Bystrici - v Harmanci. Po privatizácii fungoval ako súkromná spoločnosť VKÚ a.s.. Avšak od roku 2016 patrí pod záštitu CBS vydavateľstva v Kynceľovej, kde dodnes pôsobí ako VKÚ Harmanec, s.r.o. a pokračuje v tvorbe a vydávaní legendárnych turistických máp.

Fakturačné údaje

CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

© 2019 – 2023 CBS spol, s.r.o.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram