SKCZPL

Záhadný jav v múzeu máp v Kynceľovej pri Banskej Bystrici: Uvidíte video, nebude vám všetko jedno

8. októbra 2019