SKCZPL

Zamestnanci bystrického vydavateľstva spravili zbierku na humanitárnu pomoc Ukrajine

13. marca 2022

Vydavateľstvo fotografických kníh a turistických máp z Kynceľovej pri Banskej Bystrici, pomohlo Červenému krížu pre konflikt na Ukrajine finančnou podporou s viac ako 6.000,-eurami.