SKCZPL

Na planéte nám záleží

17. mája 2021

Novinky

Vydavateľstvo CBS je najväčšie vydavateľstvo fotografických kníh a turistických máp na Slovensku, a preto sa snažíme pomáhať prírode, čo najviac. Sme si vedomí, že našu planétu treba chrániť a zachovať pre budúce generácie. Rôznymi aktivitami sa snažíme pomôcť životnému prostrediu, ako napríklad sadili sme stromčeky pre mesto Banská Bystrica alebo sme boli zbierať odpadky na Urpíne. Okrem iného v našich obchodných priestoroch separujeme odpad a miesto plastových pohárikov u nás nájdete len papierové.

Sadenie celz tim
Teambuilding

Ale najviac nám záleží natom, aby sa pri výrobe našich priduktov bral ohľad na životné prostredie. Naše knihy a mapy  tlačíme na špeciálny papier s certifikátom FSC, čo je medzinárodná organizácia Forest Stewardship Council. Prečo práve papier s FSC certifikátom? Ako príklad uvedieme, čísla spojené s našim predajom. Na Slovensku denne predáme 337 kníh a 378 máp. V Českej republike  predáme 356 kníh a 172 máp. Spolu je to 1243 predaných výrobkov DENNE. Denne máme na mysli vrátane víkendových dní a sviatkov. Ak si to spočítate, tak ročne sa jedná stovky tisíc kusov kníh a máp, ktoré putujú k našim zákazníkom.

Milan Paprcka

Na takúto obrovskú produkciu sa sprotrebuje veľa papiera a veľa dreva. A nám vôbec nie je jedno, odkiaľ to drevo pochádza. Preto všetky naše knihy a naše mapy už roky tlačíme na papier s certifikátom FSC. Ten nie je pre lesný podnik vôbec jednoduché získať. Zaručuje totiž, že drevo bolo vyťažené zodpovedne vzhľadom k životnému prostrediu a miestnej komunite. Lesný podnik musí udržiavať biodiverzitu, zabezpečiť ekonomický a sociálny blahobyt lesných pracovníkov a miestnych komunít. Certifikát FSC zaisťuje spravodlivú mzdu, bezpečnosť práce a možnosť vzdelávania ľuďom, ktorí v lese a na spracovaného výrobku pracujú.

Prečo je certifikácia FSC dôležitá?

Lesy patria k najviac ohrozeným ekosystémom našej planéty. Takmer polovica svetových lesov zmizla vplyvom činnosti človeka. Ročný úbytok lesov bol podľa svetovej Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v rokoch 2010 až 2015 na úrovni 3,3 milióna hektárov, čo sa rovná 67 % rozlohy Slovenska. Stále vážnejší problém predstavuje aj nelegálna ťažba. Odhaduje sa, že v brazílskej Amazónii je 80 % stromov vyrúbaných nezákonne a zhruba polovica tropického dreva dovážaného do krajín Európskej únie pochádza z nelegálnych zdrojov. Aj stav slovenských lesov je nepriaznivý. Príčinou sú rôzne faktory vrátane nevhodných spôsobov lesného hospodárenia. Vytváranie holín pri ťažbe porastov znehod nocuje pôdu, urýchľuje jej eróziu a ochudobňovanie o dôležité živiny. Rozsiahle holiny v horských oblastiach spôsobujú aj znehodnocovanie kvality vodných zdrojov a zrýchlený odtok zrážok, ktoré môžu spôsobiť lokálne povodne. Neprirodzené porasty sú málo odolné voči nepriaznivým činiteľom či prudkým výkyvom počasia. Mnoho druhov rastlín a živočí chov prichádza o dôležité biotopy.
Visačka FSC znamená, že svojím nákupom podporujete šetrné lesné hospodárenie, neprispievate k devastácii cenných lesných ekosystémov, nepodporujete nezákonnú ťažbu dreva a neničíte životné prostredie miestnych obyvateľov.

Tlačiarenský papier s cerfikátom FSC je podstatne drahší, ako bežný papier a z čisto ekonomického pohľadu to znižuje zisky firmy. Ale ako hovorí Milan Paprčka: „Nie je všetko o okamžitom zisku, náš prístup nám a hlavne našim deťom, prinesie zisky budúce.