Manažment a administratíva

Milan Paprčka

Milan Paprčka

Konateľ, riaditeľ, pilot, letecký fotograf

E-mail: milan@cbs.sk

Miroslav Druga

Miroslav Druga

Riaditeľ obchodu

E-mail: druga@cbs.sk

Richard Šlacký

Richard Šlacký

Technický riaditeľ

E-mail: slacky@cbs.sk

Pavol Biely

Pavol Biely

Riaditeľ výroby

E-mail: biely@cbs.sk

Mgr. Klaudia Mináčová

Mgr. Klaudia Mináčová

Personálna riaditeľka

Telefón: 0917 329 275
Telefón: 0948 889 266
E-mail: minacova@cbs.sk

Mgr. Alexander Farkaš

Mgr. Alexander Farkaš

Manažér oddelenia príjmov a výdajov, reklamácie

Telefón: 0948 631 162
E-mail: farkas@cbs.sk

Edita Flašková

Edita Flašková

Fakturantka

Telefón: 0911 176 101
E-mail: info@cbs.sk

Ing. Kamila Peničková

Ing. Kamila Peničková

Asistentka obchodného riaditeľa

Telefón: 0948 525 747
E-mail: penickova@cbs.sk

Mgr. Monika Vrbická

Mgr. Monika Vrbická

Asistentka riaditeľa a personálneho oddelenia

Telefón: 0948 887 207
E-mail: vrbicka@cbs.sk

Ing. Ivana Krchnavá

Ing. Ivana Krchnavá

Marketingová manažérka

Telefón: 0948 140 353
E-mail: krchnava@cbs.sk

Mgr. Lucia Lalíková

Mgr. Lucia Lalíková

Media manažérka

Telefón: 0907 155 926
E-mail: lalikova@cbs.sk

Dušan Hein

Dušan Hein

Video maker

Telefón: 0903 905 586
E-mail: hein@cbs.sk

Koordinátori projektov

Ing. Lenka Turková

Ing. Lenka Turková

Manažérka koordinačného centra

Telefón: 0948 120 096
E-mail: turkova@cbs.sk

Mgr. Andrea Simanová

Mgr. Andrea Simanová

Koordinátorka projektov

Telefón: 0948 232 979
E-mail: simanova@cbs.sk

Mgr. Monika Hašková

Mgr. Monika Hašková

Koordinátorka projektov

Telefón: 0948 313 343
E-mail: haskova@cbs.sk

Ing. Nina Vavrová

Ing. Nina Vavrová

Koordinátorka projektov

Telefón: 0948 884 843
E-mail: vavrova@cbs.sk

Mgr. Lukáš Paško

Mgr. Lukáš Paško

Koordinátor projektov

Telefón: 0948 488 437
E-mail: pasko@cbs.sk

Bc. Martina Janovcová

Bc. Martina Janovcová

Koordinátorka projektov

Telefón: 0948 346 407
E-mail: janovcova@cbs.sk

Predaj hotových výrobkov

Peter Kuťka

Peter Kuťka

Predajca hotových výrobkov

Telefón: 0905 284 801
E-mail: sklad@cbs.sk

Regionálni projektoví manažéri

Mgr. Vladimír Híreš

Mgr. Vladimír Híreš

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0948 707 585
E-mail: hires@cbs.sk

Ing. Ľuboš Vyskoč

Ing. Ľuboš Vyskoč

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0917 870 413
E-mail: vyskoc@cbs.sk

Ing. Miroslava Osvaldová

Ing. Miroslava Osvaldová

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0905 713 885
E-mail: osvaldova@cbs.sk

Ing. Adriana Drugová

Ing. Adriana Drugová

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0915 435 966
E-mail: drugova@cbs.sk

Mirka Daranská

Mirka Daranská

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0903 429 755
E-mail: daranska@cbs.sk

Andrea Vozárová

Andrea Vozárová

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0940 213 854
E-mail: vozarova@cbs.sk

Martin Máté

Martin Máté

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0951 301 319
E-mail: mate@cbs.sk

JUDr. Peter Sloboda

JUDr. Peter Sloboda

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0919 181 345
E-mail: sloboda@cbs.sk

Mgr. Renáta Kolenčíková

Mgr. Renáta Kolenčíková

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0905 267 754
E-mail: kolencikova@cbs.sk

Peter Mišina

Peter Mišina

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0944 662 818
E-mail: misina@cbs.sk

Martin Červinka

Martin Červinka

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0907 339 788
E-mail: cervinka@cbs.sk

Ing. Radoslav Lenárt

Ing. Radoslav Lenárt

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0948 067 607
E-mail: lenart@cbs.sk

Ing. Ján Puchoň

Ing. Ján Puchoň

Regionálny projektový manažér

Telefón: 0948 170 701
E-mail: puchon@cbs.sk

Projektoví manažéri na telefóne

Viera Fodorová

Viera Fodorová

Projektová manažérka na telefóne

Telefón: 0948 105 098
E-mail: fodorova@cbs.sk

Výroba

Ing. Mária Fábryová

Ing. Mária Fábryová

Šéfredaktorka a výstupná kontrolórka

E-mail: fabryova@cbs.sk

Mgr. Martin Kmeť

Mgr. Martin Kmeť

Redaktor edície Čarovné Slovensko

Telefón: +421 904 335 073
E-mail: kmet@cbs.sk

Mgr. Katarína Mozolová

Mgr. Katarína Mozolová

Redaktorka

E-mail: mozolova@cbs.sk

Ing. Miroslav Lupták

Ing. Miroslav Lupták

Manažér textárov

E-mail: luptak@cbs.sk

Ing. Matúš Krajňák

Ing. Matúš Krajňák

Manažér leteckého fotografovania, pilot

E-mail: krajnak@cbs.sk

Peter Cíger

Peter Cíger

Pilot

Ing. Kamil Glovňa

Ing. Kamil Glovňa

Pilot

Bc. Peter Bothár

Bc. Peter Bothár

Pilot

Ing. Matej Schwarzbacher

Ing. Matej Schwarzbacher

Kartograf

E-mail: m.schwarzbacher@cbs.sk

Bohuš Schwarzbacher

Bohuš Schwarzbacher

Kartograf

E-mail: schwarzbacher@cbs.sk

Maroš Mesík

Maroš Mesík

Kartograf

E-mail: mesik@cbs.sk

Ing. Jakub Chovan

Ing. Jakub Chovan

Kartograf, letecký fotograf

E-mail: chovan@cbs.sk

Jana Kubišová

Jana Kubišová

Grafička

E-mail: kubisova@cbs.sk

Mgr. Miroslav Melicher

Mgr. Miroslav Melicher

Grafik

E-mail: melicher@cbs.sk

Mgr. art. Zuzana Maďarová

Mgr. art. Zuzana Maďarová

Grafička

E-mail: madarova@cbs.sk

Milan Jančovič

Milan Jančovič

Grafik

E-mail: jancovic@cbs.sk

 Mgr. Marcel Bosnyák

Mgr. Marcel Bosnyák

Tlačiar, grafik

E-mail: bosnyak@cbs.sk

Róbert Chaban

Róbert Chaban

Stolár

Mgr.art. Viktória Jehlárová

Mgr.art. Viktória Jehlárová

Grafik, Koordinátor

Telefón: 0948 895 135
E-mail: jehlarova@cbs.sk

Mgr. Karol Brzula

Mgr. Karol Brzula

Rozvozca

E-mail: brzula@cbs.sk

Katarína Horáčeková

Katarína Horáčeková

Recepčná

Maliari

Vladimír Šuster

Vladimír Šuster

Externý maliar

Jozef Maár

Jozef Maár

Externý maliar

Miroslav Pazdera

Miroslav Pazdera

Externý maliar

Miroslav Kapsdorfer

Miroslav Kapsdorfer

Externý maliar

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01, Banská Bystrica
IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

Kontakt

+421 911 176 101
info@cbs.sk