Podpora kultúrneho priemyslu – CBS spol, s.r.o

Projekt sa realizuje v sídle spoločnosti v obci Kynceľová, okres Banská Bystrica,  prostredníctvom nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a realizáciou rôznych marketingových aktivít a účasťou na veľtrhoch a výstavách.

Realizáciou hlavných aktivít projektu dôjde korganizačnej a marketingovej inovácií,

  1. j. k netechnologickej inovácií.

Strategickým cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti spoločnosti v kultúrnom priemysle.

 Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • poskytovanie kvalitných produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou,
  • podpora kultúrneho priemyslu,
  • produkcia jedinečných produktov s vlastným dizajnom,
  • využívanie modernej techniky vo výrobnom procese,
  • produkcia jedinečných produktov s vlastným dizajnom,
  • využívanie modernej techniky vo výrobnom procese,

 

 

Prijímateľ: CBS spol,  s.r.o.

Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

IČO: 36754749

Nenávratný finančný príspevok: 100.216,17 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:   100.216,17 EUR

 

-25%
Možno nabudúce :)
-5%
-5 €
Takmer!
-50%
Možno nabudúce
Doprava zdarma
Takmer!
-5%
-5 €
-25%
Vytoč si zľavu!

Zadajte svoju e-mailovú adresu a vytočte si zľavu v našom e-shope

Veľa šťastia!

Pin It on Pinterest

Share This