SKCZPL

Milan Paprčka

Zakladateľ spoločnosti

Ako podnikateľa ma najviac motivuje to, že za sebou naša firma nezanecháva len kladné
účtovné výsledovky a zaplatené dane, ale aj historickú stopu vo forme rôznych hodnotných
diel. Našim poslaním je prinášať ľuďom jedinečný pohľad na krajinu. Mám to šťastie, že
spolupracujem s ľuďmi, ktorí sa s týmto poslaním vedia stotožniť a spolu vytvárame
produkty, ktoré nemajú obdobu aj vo svetovom meradle. Mojim osobným mottom je „Lepší
ako včera, horší ako zajtra“.

Kto sa chce o mojej osobe dozvedieť viac, nájde ma aj na Facebooku alebo si prečítajte zaujímavý článok: Memento polámanej vrtule, rozhovor vo Forbes

Život úspešného podnikateľa, Reflex TV Markíza
Svetová medaila v zimnom plávaní, Televízne noviny TV Markíza
Hosť v Teleráne, TV Markíza
V talkshow Hosť Andrey Poláčkovej, Rádio Slovensko
Hosť Jana Rosáka v relácii Šťastnou cestu, Český rozhlas Dvojka

Poslanie

Hlavným poslaním spoločnosti CBS je vytvárať originálne produkty, ktoré spája jedna spoločná vlastnosť – jedinečný pohľad na krajinu. Sme vydavateľstvo. Všetky naše súčasné alebo aj budúce produkty – či už maľované mapy, letecké knihy, čarovné knihy, turistické mapy, alebo letecké fotografovanie, či filmovanie – sú vždy spojené s týmto poslaním. Naša spoločnosť má okrem hlavného poslania aj ďalšie, ktoré napĺňa viacerými činnosťami, ale nemusia to byť zákonite všetky:Propagujeme krásy krajiny. Pomáhame cestovnému ruchu rásť. Tvoríme vlastné originálne produkty, ktoré sa nedajú zameniť s inými. Pomáhame samosprávam a spoločnostiam zviditeľniť sa. Tvoríme priateľské, produktívne a spravodlivé pracovné prostredie pre svojich kolegov. Je životne dôležité, aby sa spoločnosť od svojho poslania nikdy neodkláňala. Vďaka nemu je dlhodobo úspešná a držanie sa tohto poslania jej zabezpečí odlíšenie od iných spoločností a jej  stále 

Vízia

  • Byť najväčším vydavateľom maľovaných máp na svete
  • Byť najproduktívnejšími leteckými fotografmi na svete
  • Byť najväčším vydavateľom fotografických kníh na svete
  • Robiť neustále na vývoji nových originálnych produktov
  • Mať vydavateľstvá CBS vo všetkých krajinách V4 a na Balkáne