SKCZPL

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Hovorí sa, že spoločensky zodpovedná firma nemá za cieľ len maximalizáciu zisku, ale aj napĺňanie potrieb spoločenského prostredia, v ktorom sa nachádza. Stará sa nielen o potreby zákazníkov, ale aj o spokojnosť zamestnancov, o prostredie mesta alebo obce, kde sídli.

My sa hrdo hlásime k tomu, že dosahujeme zisk PRÁVE PRETO, že sa snažíme o všetko vyššie spomenuté. Ak konáme poctivo, zodpovedne, eticky, s ohľadom na život celej komunity, krajiny a planéty, výsledkom je naša prosperita.

PRÍRODA JE LEN JEDNA A MY SME JEJ SÚČASŤOU

Sme vydavateľstvo, ktoré každoročne prináša ľuďom desaťtisíce kníh a máp. Všetky sú tlačené na FSC certifikovaný papier, pochádzajúci zo zodpovedného lesného hospodárstva a šetrnej papierenskej výroby. Zároveň sme hlboko presvedčení, že najlepšie využitý strom je ten, ktorý necháme rásť. Preto sa snažíme do každej knihy a mapy dať toľko hodnoty, aby žiadny nebol vyťatý a zmenený na papier zbytočne.

Všetci zamestnanci, ktorí sa zúčastnia aktivít spojené s pomocou pre prírodu získavajú jeden deň dovolenky naviac – hovoríme tomu Dovolenkový Green Day.

VRACIAME, ČO SME SA NAUČILI

Sme hrdým zriaďovateľom Slovenského múzea máp, prostredníctvom ktorého sa delíme o všetky nadobudnuté poznatky o výrobe máp. Zbierame, uchovávame a verejnosti ukazujeme vzácne mapové diela a nástroje. Priamo v múzeu, osobne v školách, ale aj prostrednítvom multimédií pomáhame nielen učiteľom pri vyučovaní ich žiakov a študentov, ale takisto aj širokej verejnosti.

ČLOVEKA NAPĹŇA PRÁCA

Vážime si náročnú materskú úlohu žien a podporujeme ju aj tým, že majú možnosť pracovať z domu, či už počas materskej dovolenky, alebo aj po nej, ak to prospieva výchove ich detí.

Podporujeme spoločenský život v samosprávach a prispievame k organizácii obecných slávností, plesov a kultúrnych, vzdelávacích či športových podujatí pre deti a mládež.

Že vo všetkých našich priestoroch poctivo triedime odpad, je dnes už naozaj samozrejmosť. Naši zamestnanci dostávajú finančnú podporu za využívanie alternatívnych spôsobov dopravy do práce, či už hromadnou dopravou, alebo na bicykli. Každoročne sa zapájame do projektu „Do práce na bicykli“.

ABY MLADÁ GENERÁCIA RÁSTLA

Dlhodobou spoluprácou s organizáciou Úsmev ako dar podporujeme tých, ktorí obetavo pomáhajú ohrozeným rodinám a deťom v detských domovoch. Prostriedkom sú napríklad naše fotografie.

Naša pomoc však ide nad rámec bežnej finančnej podpory. Deti z detských domovov sú doslova našimi kolegami, ktorí kreslia ilustrácie do celej edície ručne maľovaných cyklomáp. V týchto deťoch mobilizujeme nielen talent, ale predovšetkým pracovitosť. Pretože práve vďaka nej si najlepšie uvedomia, že majú silu a dokážu získať schopnosti na to, aby v budúcnosti žili plnohodnodnotný život.

Podporujeme športovanie mladej generácie, aby Petry Vlhové a Petrovia Saganovia neboli pod Tatrami výnimokou, ale pravidlom. Prispievame k organizácii seriálu cyklistických pretekov Detská Tour Petra Sagana nielen materiálne, ale aj tým, že ho pomáhame propagovať.

Našou „rodinnou“ športovou organizáciou pre mladých je lyžiarsky oddiel Mladosť. Vážime si, že mladým nádejám na svahoch dávajú to najcennejšie – svoje schopnosti, energiu a čas. My sa im snažíme v tejto obetavej práci aspoň trochu pomôcť prispením na oblečenie, výstroj, alebo organizáciu pretekov – je zážitkom vidieť potom malých pretekárov v plnom nasadení medzi súťažnými bránkami.

ŠPORT V NAŠICH REGIÓNOCH

Ďalšími športovými podujatiami, ktorých sme nielen hrdými podporovateľmi, ale väčšinou aj účastníkmi.

Banskobystrický maratón a jeho súčasť, Detský minimaratón. V roku 2018 sme mali účastnícke zastúpenie v podobe dvoch štafiet (VKÚ Team a CBS Flying Team) a dvoch polmaratónskych pretekárov. Slovenské múzeum máp je od roku 2018 pravidelnou súčasťou programu detského minimaratónu. Každý rok sa počet podujatí, ktoré podporujeme našimi knihami alebo mapami rozrastá.

Okrem medailí si domov niesli naše knihy a mapu víťazi týchto podujatí:

 • Bokami Západných Tatier
 • Beh SNP Liptovská Teplička
 • Gavurky Run
 • Detva behá, tak sa pridaj
 • Bez drog
 • Osmidiv
 • Detský minimaratón v BB
 • Psotkov memoriál
 • Krížom – krážom Krížna
 • 8 – tisícoviek
 • Reštartni sa
 • Divínsky boyard
 • Športuj srdcom

POMOC COVID – 19

Rok 2020 bol pre nás ťažkým a tiež inšpiratívnym obdobím, plným dobrých skutkov. Počas tohoto obdobia,  sa okrem vlastného prežitia, zamýšľali aj nad tým, ako môžeme pomôcť my sami. Naše lietadlá sme poskytli do systému rýchlej prepravy zdravotníckeho materiálu Piloti ľuďom. V priebehu celého roku sme rozdali tisíce našich kníh do repatriačných karanténnych centier a pre zdravotníkov ako poďakovanie. Múzeum máp bolo zatvorené, a tak sme vytvorili video-sprievodcov a zadarmo ich rozoslali sme ich školám. Celý náš kolektív nahovoril z našich diel audioknihy a tie sme potom rozdali domovom seniorov, aby ľahšie znášali samotu. Nepýtali sme sa, ako nám môže pomôcť naša krajina, ale ako môžeme my pomôcť jej.