SKCZPL

Ocenenia

Po celú dobu fungovania našej spoločnosti sa snažíme podporovať cestovný ruch a ukazovať krásy všetkých kútov Slovenska. Zúčastnili sme sa celej rady súťaží, v ktorých sme sa umiestnili aj na popredných priečkach. Okrem iného registrujeme aj celú radu „NAJ“ v Slovenskej knihe rekordov.

SLOVENSKÝ REKORD – maľované mapy

Slovenské rekordy je inštitút, ktorý zaznamenáva údaje o slovenských NAJ zo všetkých oblastí spoločnosti. Ide o systematickú prácu počas celého roka, ktorá pozostáva z mapovania jednotlivých akcií, vyhľadávania údajov, ich registrácie, overovania a spracovávania predovšetkým do tlačovín. Do ich knihy rekordov sme sa dostali aj my. Do Slovenskej knihy rekordov sma sa zapísali ako držitelia rekordu: najviac vydaných maľovaných máp.

Ku dňu registrácie bolo vydaných celkom 286 ručne maľovaných máp, ktoré mapovali celé územie Slovenska, jednotlivé regióny a mestá. 

SLOVENSKÝ REKORD- najviac obrazových publikácií vydaných o Slovensku

Ustanovili sme nový rekord „Najviac obrazových publikácií vydaných o Slovensku“, ktorých bolo ku dňu 4.6. 2020 až  343 240 kusov kníh. Vydaných bolo celkom 65 titulov z toho 61 z edície Slovensko z neba  a 4 samostatné knihy z edície Čarovné Slovesnko. Keby sa všetky z rekordného počtu 343 240 výtlačkov poukladali na seba, vznikol by stĺp kníh s výškou 6178m, čo je viac, ako dva Gerlachovské štíty na sebe. Keby sa knihy poukladali jedna za druhou, vzniknutý rad kníh by siahal od severného konca Slovenska po južný, a to s niekoľkokilometrovou rezervou. Pospájané knihy by totiž vytvorili líniu dlhú 85 km, čo je o 12 km viac, ako je najkratšia šírka SR – tá má hodnotu 77,6 km od medzi obcami Orlov a Hosťovce. Keby sa všetky knihy položili na váhu, ukázala by 257 ton. To je viac, ako váži súprava 11 železničných vagónov.

Vydavateľstvo CBS a kniha Slovenské hory z neba sa zúčastnili 3. ročníka súťaže „Najlepšia publikácia o horách“ v rámci 22. medzinárodného knižného veľtrhu v poľskom Krakove .

V rámci našej kategórie „Najlepšie publikácie o horách“ sa naša kniha Slovenské hory z neba umiestnila na úžasnom 2. mieste.  V konkurencií 38 vydavateľov z Česka, Francúzska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Veľkej Británie sme dosiahli výnimočný úspech.

Ak vás zaujíma aké krásne a jedinečné fotografie našich slovenských hôr kniha ponúka, máte možnosť si ju prelistovať online.