Milan Paprčka

Milan Paprčka

Zakladateľ spoločnosti

Ako podnikateľa ma najviac motivuje to, že za sebou naša firma nezanecháva len kladné
účtovné výsledovky a zaplatené dane, ale aj historickú stopu vo forme rôznych hodnotných
diel. Našim poslaním je prinášať ľuďom jedinečný pohľad na krajinu. Mám to šťastie, že
spolupracujem s ľuďmi, ktorí sa s týmto poslaním vedia stotožniť a spolu vytvárame
produkty, ktoré nemajú obdobu aj vo svetovom meradle. Mojim osobným mottom je „Lepší
ako včera, horší ako zajtra“.

Kto sa chce o mojej osobe dozvedieť viac, nájde ma aj na Facebooku alebo si prečítajte zaujímavý článok: Memento polámanej vrtule, rozhovor vo Forbes

Jedinečný pohľad na krajinu

Poslanie

Hlavným poslaním spoločnosti CBS je vytvárať originálne produkty, ktoré spája jedna spoločná vlastnosť – jedinečný pohľad na krajinu. Sme vydavateľstvo. Všetky naše súčasné alebo aj budúce produkty – či už maľované mapy, letecké knihy, čarovné knihy, turistické mapy, alebo letecké fotografovanie, či filmovanie – sú vždy spojené s týmto poslaním.

Naša spoločnosť má okrem hlavného poslania aj ďalšie, ktoré napĺňa viacerými činnosťami, ale nemusia to byť zákonite všetky:

Propagujeme krásy krajiny.
Pomáhame cestovnému ruchu rásť.
Tvoríme vlastné originálne produkty, ktoré sa nedajú zameniť s inými.
Pomáhame samosprávam a spoločnostiam zviditeľniť sa.
Tvoríme priateľské, produktívne a spravodlivé pracovné prostredie pre svojich kolegov.

Je životne dôležité, aby sa spoločnosť od svojho poslania nikdy neodkláňala. Vďaka nemu je dlhodobo úspešná a držanie sa tohto poslania jej zabezpečí odlíšenie od iných spoločností a jej  stále miesto na trhu.

Vízia spoločnosti

  • ZByť najväčším vydavateľom maľovaných máp na svete
  • ZByť najproduktívnejšími leteckými fotografmi na svete
  • ZByť najväčším vydavateľom fotografických kníh na svete
  • ZRobiť neustále na vývoji nových originálnych produktov
  • ZMať vydavateľstvá CBS vo všetkých krajinách V4 a na Balkáne

Pin It on Pinterest

Share This