Jedinečný pohľad na krajinu

Hlavným poslaním spoločnosti CBS je vytvárať originálne produkty, ktoré spája jedna spoločná vlastnosť – jedinečný pohľad na krajinu. Sme vydavateľstvo. Všetky naše súčasné alebo aj budúce produkty – či už maľované mapy, letecké knihy, čarovné knihy, turistické mapy, alebo letecké fotografovanie, či filmovanie – sú vždy spojené s týmto poslaním.

Naša spoločnosť má okrem hlavného poslania aj ďalšie, ktoré napĺňa viacerými činnosťami, ale nemusia to byť zákonite všetky:
Propagujeme krásy krajiny.
Pomáhame cestovnému ruchu rásť.
Tvoríme vlastné originálne produkty, ktoré sa nedajú zameniť s inými.

Pomáhame samosprávam a spoločnostiam zviditeľniť sa.
Tvoríme priateľské, produktívne a spravodlivé pracovné prostredie pre svojich kolegov.

Je životne dôležité, aby sa spoločnosť od svojho poslania nikdy neodkláňala. Vďaka nemu je dlhodobo úspešná a držanie sa tohto poslania jej zabezpečí odlíšenie od iných spoločností a jej  stále miesto na trhu.

Vízia spoločnosti

Byť najväčším vydavateľom maľovaných máp na svete

Byť najproduktívnejšími leteckými fotografmi na svete

Byť najväčším vydavateľom fotografických kníh na svete

Robiť neustále na vývoji nových originálnych produktov

Mať vydavateľstvá CBS vo všetkých krajinách V4 a na Balkáne

Fakturačné údaje

CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

Kontakt

+421 911 176 101

-25%
Možno nabudúce :)
-5%
-5 €
Takmer!
-50%
Možno nabudúce
Doprava zdarma
Takmer!
-5%
-5 €
-25%
Vytoč si zľavu!

Zadajte svoju e-mailovú adresu a vytočte si zľavu v našom e-shope

Veľa šťastia!

Pin It on Pinterest

Share This