SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – Bardejov a okolie z neba

29. októbra 2021

Články, Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – knihBardejov a okolie z neba. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Slovensko z neba, konkrétne na knihu Bardejov a okolie z neba a našich partnerov sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovovým manažérom alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Levice a okolie z neba

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Ľuboš Vyskoč)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Veľká väčšina zákazníkov (68%) uviedla, že sú spokojní s komunikáciounášho regionálneho projektového manažéra a nevyskytli sa žiadne problémy. 19% opýtaných uviedlo, že sa im komunikovalo výborne. Z opýtaných partnerov až 13% uvidelo, že komunikácia bola na vysokej úrovni.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia je na výbornej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našoukoordinátorkou v priebehu výroby? (Martina Janovcová)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Martiny Janovcovej s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Väčšina opýtaných partnerov (75 %) uviedla, žesú spokojní s komunikáciou našej koordinátorky.Až 15 % opýtaných uviedlo, že sa im komunikovalo výborne. 10% zákazníkov popisuje, že komunikácia je na vysokej úrovni.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola na výborná.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Umiestnili ste online listovač knihy na Váš web? Ak nie prečo?

Otázkou zisťujeme, či partneri využívajú online listovač kníh na svojich weboch.

Až  54% partnerov uviedlo, že nezachytili email s online listovačom. 24% opýtaných neuverejnilolistovač na svojom webe. 10% opýtaných si ho aspoň prezeralo, a rovnako 10% zákazníkov ho má v pláne na web umiestniť.3% partnerov uviedlo, že sa im listovač páči.

Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že online listovač partneri nevyužívajú.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou knihy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme aký celkový dojem kniha zanechala a ako boli partneri spokojní s kvalitou knihy.

Až 64%(46) partnerov uviedlo, že s kvalitou knihy sú spokojný a nemajú žiadne výhrady. 21% (15)opýtaných popisuje knihu ako veľmi peknú a 11% (8) zákazníkov uvidelo, že kniha je skvelá. 3% (2) opýtaných bolo nespokojných s meškaním dodania. Jeden z partnerov (1%) uviedol, že fotografie boli fotené z príliš veľkej diaľky, a že kniha je tlačená na nekvalitnom papieri.

Výstup: Celkovo kniha splnila očakávania a partneri sú spokojní s dodaným dielom.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Z ktorých týchto uvedených médií ste o nás počuli? ( Internet, Sociálne siete, Televízia, Rádio, Denník, Časopis)

Otázkou zisťujeme, akým spôsobom sa partneri dozvedeli o našej spoločnosti.

Až  47%opýtaných uviedlo, žes našou spoločnosťou už v minulosti spolupracovalo na rôznych druhoch projektov. Avšak až 33% zákazníkov o nás nepočulo zo žiadnych médií, alebo nás pred začatím projektu nepoznalo. 10% zákazníkov o nás počulo z médií, ale bližšie neuviedlo z akých. 8% opýtaných sa o našej spoločnosti dozvedelo tak, že mali možnosť niekde vidieť naše knihy. Jeden partner (1%) konkretizoval, že o našej spoločnosti počul v televízií a rádiu.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že mnoho partnerov snami spolupracuje dlhodobo, avšak v médiách nás veľmi neregistrujú.

Na záver pridávame aj niekoľko referencií od našich partnerov: Ďakujeme veľmi pekne za knihy, sú naozaj krásne a profesionálne. Určite sa budeme mať čím pýšiť (Bardejovské kúpele). Oceňujeme profesionálne spracovanie obsahu knihy. Knihy sú krásne, je radosť ich pozerať a čítať. Prajeme ešte veľa takýchto úspešných publikácií (starosta obce Hrabské).

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  A presvedčte sa sami, že kniha Bardejov a okolie z neba je v skutku krásna pomocou nášho online listovača.