SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – Čarovná Rožňava a okolie

23. augusta 2022

Články, Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – kniha Čarovná Rožňava a okolie. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Čarovné Slovensko, konkrétne na knihu Čarovná Rožňava a okolie a našich partnerov sme sa pýtali napr. na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našou regionálnou projektovou manažérkou alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Anton Makara)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili prieskumu, boli s prístupom nášho RPM veľmi spokojní. Vyjadrili sa, že im bolo všetko vysvetlené, objasnené, takisto spomenuli korektné beznátlakové jednanie pána Makaru a celkovo jeho prístup hodnotili slovami ako výborný alebo na úrovni.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že klientom sa s naším RPM komunikovalo výborne a po stretnutí u nich prevládala spokojnosť.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s naším koordinátorom v priebehu výroby? (Lukáš Paško)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť partnerov počas výroby s komunikáciou s našou firmou. 

Prieskum odhalil, že komunikácia s p. Paškom bola na veľmi dobrej úrovni. Partneri spomínali, že sa nemajú na čo sťažovať (15%), boli pravidelne o všetkom informovaní (15%), ocenili, že sa s koordinátorom komunikovalo vždy dobre a príjemne 70%.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že s koordinátorkou sa komunikovalo veľmi dobre a partneri boli o projekte pravidelne informovaní.

Vyhodnotenie otázky č. 3. Pri akej príležitosti ste niekomu darovali túto knih?

Otázkou zisťujeme, pri akej konkrétnej príležitosti a komu darujú partneri našu knihu?

Naši partneri obdarúvajú touto knihou svojich obchodných partnerov (30%), kolegov (14%), zamestnancov na konci roka (14%), je odmenou pre žiakov na konci školského roka (7%), či darom pre občanov v tombolách, obecných dňoch (21%), alebo návštevám, ktoré majú starostovia na úradoch a podnikatelia vo firmách (14%).

Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že kniha slúži prevažne ako dar pre kolegov, zamestnancov, či občanov na rozličných firemných alebo obecných akciách a podujatiach, odmena pre žiakov na konci šk. roka či prezent pre obchodných partnerov. 

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Prečo by ste odporučili spoluprácu s CBS aj inej obci/firme?

Otázkou zisťujeme, čo si na našej firme partneri najviac cenia.

Mnoho partnerov (43%) uvádzalo vo svojich odpovediach pekný a hodnotný produkt, ktorý im slúži ako dar. Hneď za tým vyzdvihli férové jednanie na stretnutí, skutočnosť, že to, na čom sa s RPM/ koordinátorom dohodli, to aj dostali (43%). Zvyšní partneri na otázku prečo by odporučili spoluprácu s CBS aj inej obci/firme odpovedali, že najmä vďaka slušnej komunikácií a dobre spolupráci (14%).

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že mnoho partnerov je nadšených z pekného produktu, ktorý propaguje ich región a chcú byť súčasťou myšlienky, ktorú nesie.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Ako by ste oznámkovali fotografie v knihe? (známky 1-5 ako v škole)

Otázkou zisťujeme spokojnosť partnerov s použitými fotografiami v knihe.

Všetci partneri boli spokojní s fotografiami, niekoľko z nich dostalo pozitívne recenzie aj od ostatných ľudí. 36% opýtaných by udelilo fotkám najlepšiu známku, teda jednotku. Zvyšných 64% partnerov uviedlo, že fotografie boli veľmi pekné a jedná sa o pekné zábery, a tieto krásne fotky sú dozaista reprezentatívne.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že medzi partnermi prevláda veľká spokojnosť s použitými zábermi.

A na záver sa podelíme aj s jednou peknou referenciou od starostky obce Rudná pani Horváthovej, ktorá píše: „Obec Rudná sa zapojila do prezentácie svojej obce formou vydania knižky Čarovná Rožňava a okolie cez spoločnosť CBS. Už v minulosti sme spolupracovali s touto firmou, pri vydaní knižky Rožňava a okolie. Celý tím spoločnosti, od základnej ponuky – oslovenia v kancelárii starostky, ako aj priebeh realizácie a hľadania návrhov – textov, obrázkov do knižky, bol veľmi príjemný a na vysokej profesionálnej úrovni.  Vytvárali sme rôzne varianty a hľadali najlepšie alternatívy, aby naša obec v knižke bola opísaná tými najsprávnejšími slovami. Uvedená knižka bola zakúpená pre reprezentatívne účely. Bola podarovaná bývalým starostom v obci, zamestnancom, poslancom. Už ju majú v rukách aj niektorí obyvatelia obce, ktorí sú nápomocní pre obec a svojou aktivitou reprezentujú obec, napr. spevokol seniorov, ale aj jednotlivci, ktorí tvoria – maľujú, kreslia, hačkujú, športujú atď.  Knižka je veľmi pekne, precízne spracovaná. Obsahuje fotografie z rôznych ročných období, fotografie, ktoré zachytávajú výnimočnosť tej ktorej obce. Stručný, ale na druhej strane výstižný text, je pre čitateľa tiež zaujímavý. Celkový dojem z knižky hodnotím na výbornú, upúta čitateľa krásnymi farebnými obrázkami a krátkym textom.  Verím, že ak sa knižka dostala do rúk predstaviteľom obce, alebo hocikomu,  kto si ju zakúpil, tak si každí rýchlo nalistoval tú svoju obec a kochal sa nad krásou. Tak to bolo aj v mojom prípade.  Nedá mi nespomenúť, že na stenách chodieb obecného úradu visia obrázky o obci – uličky a domy, obecné budovy – škôlka, dom smútku, hasičská zbrojnica a iné, fotené a dodané práve od Vašej spoločnosti.  Do budúcna želám veľa úspechov a teším sa na ďalšiu spoluprácu. „

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  Knihu Čarovná Rožňava a okolie nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.