SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – Čarovné Horehronie

25. októbra 2021

Články, Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – kniha Čarovné Horehronie. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich partnerov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Čarovné Slovensko, konkrétne na knihu Čarovné Horehronie a našich partnerov sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Michalovce

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Adriana Drugová)?

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našejRPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Skoro polovica partnerov (44%) uviedla, že sa im komunikovalo dobre. 42% partnerov uvádza, že bolo všetko v poriadku v rámci komunikácie s našou regionálnou projektovou manažérkou a nevyskytli sa žiadne problémy. 15% partnerov ohodnotilo komunikáciu ako výbornú.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia je na dobrej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Monika Hašková)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Všetci opýtaný vyjadrili spokojnosť s komunikáciou. 42% partnerov ohodnotilo komunikáciu ako dobrú.  40% partnerov uviedlo, že komunikácia bola v poriadku a nevyskytli sa žiadne problémy. 18 % partnerov uvádza, že komunikácia bola skvelá.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola na dobrej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

Otázkou sme chceli zistiť pri akej príležitosti využívajú naši partneri knihu Čarovné Horehronie.

Až 84% opýtaných partnerov uviedlo, že knihu venovali alebo venujú ako dar svojim obchodným partnerom, žiakom, zákazníkom, alebo obyvateľom obce či už pre reprezentatívne účely, darček na Vianoce alebo len tak pre radosť.11% partnerov knihu využíva okrem darovania aj na predaj. 4% partnerov sa k otázke nevyjadrili a jeden partner (2%) knihu zatiaľ nevyužil.

Výstup: Otázka priniesla zistenie, že väčšina našich partnerov knihu využíva ako dar.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou knihy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme aký celkový dojem kniha zanechala a ako boli partneri spokojní s kvalitou knihy.

Polovica partnerov (51%) partnerov uviedlo, že kniha je pekná a nič by nemenili. 25% partnerov sa vyjadrilo, že kniha je veľmi pekná. Až 24% opýtaných opísalo knihu ako krásnu a sú s ňou veľmi spokojní. Partneri sa napríklad vyjadrili: „sú krásne, je to veľmi pekné čo robíte, pozdravte všetkých čo sa na tom podieľajú“, alebo „veľmi pekné, máme veľmi pozitívne ohlasy a robte aj naďalejtakútopeknú činnosť“. Ďalší partner sa vyjadril, že knihy sú krásne ale nepáčil sa im PR článok, celý si ho prerábali.

Výstup: Celkovo môžeme povedať, že kniha splnila očakávania zákazníkov a sú s knihou veľmi spokojní .

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Odporučili by ste spoluprácu s CBS aj inej obci / firme/ škole/farnosti? Ak áno, prečo?

Otázkou zisťujeme, či by partner na základe spokojnosti s našou spoluprácou odporučil našu spoločnosť aj ostatným obciam, firmám, školám a farnostiam.

Skoro všetci partneri (95%) uviedli, že by spoluprácu odporučili. 5% partnerov sa k otázke nevyjadrilo.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že partneri sú so spoluprácou spokojní, a nemali by problém nás odporučiť aj iným spoločnostiam.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  A presvedčte sa sami, že kniha Čarovné Horehronie je v skutku krásna pomocou nášho online listovača.