SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – Čarovné Nové Zámky a okolie

28. júla 2022

Články, Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – kniha Čarovné Nové Zámky a okolie. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Čarovné Slovensko, konkrétne na knihu Čarovné Nové Zámky a okolie a našich partnerov sme sa pýtali napr. na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našou regionálnou projektovou manažérkou alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Renáta Kolenčíková)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Najviac klientov (30%) bolo s komunikáciou s našou regionálnou projektovou manažérkou veľmi spokojných. Podľa 16% opýtaných stretnutie prebehlo na profesionálnej úrovni a boli nadšení z aktivity pani Kolenčíkovej. Ďalších 16% uviedlo, že prístup RPM bol bezproblémový a teda nemali k nemu žiadne výhrady. 16% partnerov tiež uviedlo, že všetko bolo tak, ako sa dohodli s RPM na stretnutí.Z opýtaných partnerov sedem (11%)označilo spoluprácu s RPM za peknú a ďalších sedem ohodnotilo jej prístup ako dobrý.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že klientom sa s našou RPM komunikovalo veľmi príjemne, jej prístup bol profesionálny a zanechala v nich spokojný dojem.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Monika Hašková)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Moniky Haškovej s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Z opýtaných partnerov 54% uviedlo, že spolupráca s koordinátorom bola príjemná, 16% nemalo voči komunikácii s koordinátorom žiadne výhrady, ďalších 16% zhodnotilo, že spolupráca bola na vysokej úrovni.Po dvaja partneri uviedli, že spolupráca bola rýchla a kvalitná, dvaja ocenili pravidelnú informovanosť pomocou newslettrov, dvaja ocenili trpezlivosť koordinátorky počas projektu. Jeden partner sa nevedel vyjadriť, pretože priamo s koordinátorkou nekomunikoval.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že s koordinátorkou sa komunikovalo veľmi dobre a partneri boli o projekte pravidelne informovaní.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

Otázkou zisťujeme,na akú konkrétnu príležitosť využívajú partneri našu knihu?

Všetci partneri uviedli, že knihu využívajú ako prezent. Darujú ju na oslavách dňa učiteľov, na firemných stretnutiach, návštevníkom zo zahraničia, poslancom na úradoch, obchodným partnerom či starostom iných obcí.

Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že kniha slúži prevažne ako dar, resp. propagačný materiál.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Čo by ste chceli v knihe inak, čo by ste zmenili?

Otázkou zisťujeme, čo by partneri v knihe zmenili.

Až  89% opýtaných uviedlo, že kniha sa im páči taká aká je a nič by v nej zásadne nemenili. Často vyzdvihli krásu fotografií, v jednom prípade aj trojjazyčné spracovanie knihy. 8% partnerov malo výhrady voči fotografiám. Jeden partner uviedol, že druhý krát by vo svojej prezentácií chcel mať uverejnené iné fotografie, jednému sa zdali jeho fotky v knihe príliš matné oproti ostatným. Ďalší dvaja by boli spokojnejší, ak by boli v ich prezentácií vybrané fotky, ktoré majú v sebe “menej prírody“ a jeden by uvítal väčší priestor na fotografie vo svojej prezentácii. Ďalej by jeden partner pozmenil svoj text a ďalší by bol rád, ak by bola jeho prezentácia väčšia.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že mnoho partnerov by samotnú knihu po tlači už inak nemenilo a sú s ňou spokojní.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Ktoré ďalšie naše produkty poznáte?

Otázkou zisťujeme, ktoré iné produkty od nás partneri poznajú.

Najviac, 48% opýtaných uviedlo,iné produkty od nás nepoznajú resp., že sa jednalo o ich prvú spoluprácu s nami.Pomerne veľa partnerov (15%) uviedlo, že pozná naše mapy (turistické aj maľované. Ďalej nasledovali letecké fotografie (14%) ostatné čarovné, ale aj letecké knihy.14% partnerov uviedlo viacero produktov a to najmä také, v ktorých už boli aj oni sami skôr zapojení. 4% opýtaných vie, že robíme aj letecké fotografie pre obce, jeden partner videl naše aerovideo, ďalší knihu Narodení v znamení rybára, jeden tiež Magnetickú mapu SR.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že medzi partnermi sú najpopulárnejšie naše knihy, turistické mapy, ale takisto letecké fotografie, takisto fakt, že veľa partnerov s nami spolupracuje viac krát. Stále je však pomerne veľa takých (v tomto prípade takmer polovica), ktorí ďalšie naše produkty nepoznajú.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  Knihu Čarovné Nové Zámka a okolie nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.