SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – Čarovné Partizánske a okolie

17. mája 2022

Články, Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – kniha Čarovné Partizánske a okolie. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Čarovné Slovensko, konkrétne na knihu Čarovné Partizánske a okolie a našich partnerov sme sa pýtali napr. na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našou regionálnou projektovou manažérkou alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Levice a okolie z neba

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Vladimír Híreš)?

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Najviacklientov (48%) označilo komunikáciu s našim regionálnym projektovým manažérom za výbornú a nevyskytli sa žiadne problémy. 19% opýtaných označilo stretnutie za príjemné, ďalších 15% uviedlo, že prístup RPM bol bezproblémový. Z opýtaných partnerov traja (11%)vyzdvihli celkovú pripravenosť manažéra a označili ju za odbornú (resp. profesionálnu), vrátane všetkých sprievodných materiálov. Jeden partner si na stretnutie nevedel spomenúť, jednému sa takisto stretnutie nepáčilo, keďže podľa jeho slov: ,,Na stretnutí počul iné a nasledovalo iné.“

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia je na veľmi vysokej úrovni a klienti sú s ňou spokojní.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našim koordinátorom v priebehu výroby? (Lukáš Paško)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky DianyBérešovejs partnermi v priebehu výroby produktu. 

Z opýtaných partnerov 60% uviedlo, že komunikácia s koordinátorom bola veľmi dobrá, ďalších 22% nemalo s komunikáciou s koordinátorom žiadny problém. Traja partneri (11%) vyjadrilo nespokojnosť. Jeden vraj nedostal náhľad knihy a tak si myslel, že usporiadanie prezentácií bude iné. Ďalší partner sa sťažoval na to, že text jeho prezentácie sa ku nemu dostal neskoro a už s ním nemohol narábať. Posledná sťažnosť od partnera bola na celkovú neprehľadnosť postupu knihy, podľa jeho slov sa v nej strácal. Jeden partner by chcel vyzdvihnúť dobrú a pravidelnú informovanosť o stave knihy a že o všetkom vedel včas. Jeden partner si nevedel spomenúť. 

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola uspokojujúca a veľmi dobrá.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

Otázkou zisťujeme,na akú konkrétnu príležitosť využívajú partneri našu knihu?

Až 93% partnerov uviedlo, že knihu darovali svojím kolegom, zamestnancom, či návštevníkom. 7% opýtanýchknihu predáva.

Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že kniha slúži prevažne ako dar.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Čo by ste chceli v knihe inak, čo by ste zmenili?

Otázkou zisťujeme, čo by partneri v knihe zmenili.

Až  75%opýtaných uviedlo, že kniha sa im páči taká aká je a nič by v nej zásadne nemenili. 11% partnerov malo výhrady voči textu. Jeden z nich si všimol, že pri jednej z fotografií je nesprávny popis. Druhému prišiel text v knihe príliš formálny. Tretiemu sa zdá veľkosť písma použitá v knihe príliš malá. Dvaja partneri (7%) mali výhradu k fotografiám. Jeden by druhý krát použil iné fotky vo svojej prezentácií, ďalší nebol spokojný s ich samotným umiestnením až na konci knihy. Dve ďalšie poznámky sme vyhodnotili v kategórií iné: jeden partner nebol spokojný s veľkosťou svojej prezentácie a očakával väčšiu, druhý poznamenal, že v knihe oproti starším vydaniam nenašiel nič nové.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že mnoho partnerov by samotnú knihu po tlači už inak nemenilo a sú s ňou spokojný.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Ktoré ďalšie naše produkty poznáte?

Otázkou zisťujeme, ktoré iné produkty od nás partneri poznajú.

Najviac, 41%opýtaných uviedlo, žepozná nejakú z ďalších našich kníh.Pomerne veľa partnerov (26%) uviedlo, že pozná naše turistické mapy.Ďalej nasledovali letecké fotografie (7%), jeden partner pozná naše maľované mapy a jeden takisto letecké videá. 19% zákazníkov nepozná žiadne naše ďalšie produkty.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že medzi partnermi sú najpopulárnejšie naše knihy, turistické mapy, ale takisto letecké fotografie, niekoľko partnerov však naše ďalšie produkty stále nepozná.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  A presvedčte sa sami, že kniha Čarovné Partizánske a okolie  je v skutku krásna pomocou nášho online listovača.