SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – Čarovné Piešťany

30. septembra 2022

Články, Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – kniha ČarovnéPiešťany a okolie. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Čarovné Slovensko, konkrétne na knihu Čarovná Piešťany a okolie a našich partnerov sme sa pýtali napr. na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našou regionálnou projektovou manažérkou alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Mirka Daranská)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

S prístupom našej RPM boli partneri veľmi spokojní, nevideli v ňom žiaden problém a aj stretnutie sa nieslo v podobnom duchu (50%). Ďalej sa partneri vyjadrovali v superlatívoch na stretnutie s pani Daranskou, spomínali že stretnutie malo svoju úroveň, prístup pani Daranskej bol profesionálny a všetko im bolo jasne a zrozumiteľne predostreté a vysvetlené (29%). Za 9% partnerov sa stretnutia s RPM zúčastnil niekto iní, 9% partnerov si už stretnutie nevedelo vybaviť a jeden partner vyslovil nespokojnosť, ktorú však ani na výzvu nechcel viac rozoberať a špecifikovať.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že klientom sa s našou RPM komunikovalo veľmi príjemne, jej prístup bol profesionálny a zanechala v nich spokojný dojem.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Nina Vavrová)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Niny Vavrovej s partnermi v priebehu výroby produktu.

Z opýtaných partnerov 36% uviedlo, že spolupráca s koordinátorkou bola v poriadku, 27% bolo s komunikáciou nadmieru spokojných a označili ju za výbornú, 14% zhodnotilo, že pani Vavrová bola milá, trpezlivá a ochotná. Ďalších 14% označili komunikáciu za bezproblémovú. 6% partnerov však bolo nespokojných s prílišným množstvom emailov a jeden partner sa vyslovil, že neboli jeho požiadavky brané do úvahy a teda neboli zapracované.  

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že s koordinátorkou sa spolupracovalo na veľmi dobrej úrovni, komunikácia bola bezproblémová a pani Vavrová trpezlivá.

Vyhodnotenie otázky č. 3. Pri akej príležitosti ste niekomu darovali túto mapu?

Otázkou zisťujeme, pri akej konkrétnej príležitosti darujú partneri našu knihu?

Partneri využívajú našu knihu ako dar na firemných či obecných akciách, v dňoch výročia založenia svojej firmy, školy na konci šk. roka a pod. Obdarúvaní bývajú obchodný partneri (25%), návštevy (22%), zamestnanci (17%), poslanci (14%), občania (11%) ale aj učitelia, žiaci či dôchodcovia (11%).  

Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že knihu partneri darujú svojim obchodným partnerom a návštevám na firemných či obecných akciách. 

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Čo Vás viedlo k tomu, že ste sa zapojili do projektu (Čarovné Piešťany a okolie), čím Vás kniha zaujala?

Otázkou zisťujeme, prečo sa partneri rozhodli zapojiť do projektu?

Až  47% opýtaných uviedlo, že chceli spropagovať krásy kraja a rovnako tak svoju obec/ firmu. Ďalších 33% partnerov videlo v knihe potenciálny pekný darček pre špeciálne príležitosti. 11% partnerov sa rozhodlo vstúpiť preto, že do projektu boli zapojení iní partneri, ktorých poznajú a 9% partnerov podobný projekt už predtým niekde videlo a preto sa rozhodli zapjiť. 

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že mnoho partnerov vstupuje do projektu s cieľom zviditeľniť seba a aj svoj región, či mať darček pre špeciálne príležitosti.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Ako by ste oznámkovali fotografie v knihe? (známky 1-5 ako v škole)

Otázkou zisťujeme, ako boli partneri spokojní s použitými fotografiami.

Partneri hodnotili fotografie najlepšou známkou, niektorí uviedli, že fotografie boli profesionálne, výborné či pekné. Jeden partner by uvítal letecké zábery, ďalšiemu sa zdali fotky až príliš upravené v počítači.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že partneri boli s fotografiami v knihe nadmieru spokojní. 

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede. Knihu Čarovné Piešťany si môžete pozrieť aj pomocou nášho online listovača.

A na záver nám dovoľte pripomenúť, že kniha Čarovné Piešťany a okolie bola  slávnostne uvedená do života na krásnom podujatí Krojovaný Anna Bál, konajúci sa v Piešťanoch. „Krstným otcom“ knihy sa stal predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany a viceprimátor pán Ing. Mgr. Michal Bezák. Pri uvedení knihy do života symbolickým pokvapkaním minerálnou vodou z Piešťan, mu asistovala pani Ing. Tatiana Nevolná a organizátorka podujatia pani Zita Bruncková.