Pravidelný prieskum spokojnosti – Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska

4. 05. 2021Prieskum spokojnosti

Na vašom názore záleží, preto sa vždy, po ukončenom projekte, snažíme uskutočniť prieskum spokojnosti partnerov v knihe alebo mape. Tentoraz sme sa pýtali na spokojnosť s vydanou knihou Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska, ktoré sa stali našim najúspešnejším projektom. 
Kniha vyšla v decembri minulého roka ako ďalšia kniha do rodiny z edície Čarovné Slovensko. Kniha Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska zachytáva množstvo sakrálnych stavieb po celom našom území. Mnohé z nich sú staré aj niekoľko storočí a sú významnými historickými a architektonickými skvostmi.

Levice a okolie z neba

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM ? 

Kniha Čarovné sakrálne pamiatky bola špecifická v tom, že na projekte sa podieľali všetci naši RPM. Tým pádom sme získali spätnú väzbu na všetkých členov obchodníckeho tímu. Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou s potencionálnymi partnermi a prezentáciou produktu.

Až 93% partnerov ohodnotilo prácu našich obchodníkov na výbornú, najčastejšie sa vyskytovali odpovede typu: vysoko profesionálny prístup, stretnutie na úrovni, príjemná komunikácia. A zvyšných 7 % uviedlo, že komunikácia bola veľmi dobrá. 

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou s našou koordinatórkou Monikou Haškovou.

Všetci opýtaní boli s komunikáciou v priebehu výroby spokojní. 63% opýtaných uviedlo, že komunikácia bola fajn, neboli žiadne problémy.  8% partnerov tvrdilo, že sa jednalo o profesionálnu starostlivosť o partnera a koordnátorka splnila všetky ich požiadavky. A 21% povedalo, e komunikácia prebehla v poriadku.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

 

Otázkou sme skúmali na akú príležitosť využívajú naši partneri knihu Čarovné sakrálne pamiatky Slovenka.

69 % opýtaných partnerov uviedlo, že knihu darovali ako darček pre svojich obchodných partnerov a zamestnancov. 14% partnerov knihu nemalo možnosť ešte darovať kvôli opatreniam, ktoré panujú počas pandémie COVID. 12 % opýtaných knihu daruje a zároveň knihu predávajú.  5% partnerov knihu len predáva.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou knihy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme aký celkový dojem kniha zanechala.

93% partnerov uviedlo, že s knihou sú spokojní na jednotku a nič by na nej nemenili. 7%  partnerov dali knihe známku 2 a ako dôvod uviedli hmotnosť knihy.

5. Odporučili by ste spoluprácu s CBS aj inej obci / firme/ škole/ farnosti?

Otázkou chceme zistiť aký dojem sme zanechali na našich partnerov a či by nás odporučili ďalej. 

100% partnerov odpovedalo na otázku kladne pre príklad uvedieme aj nejaké odpovede: áno – je skoro vo všetkých projektoch ide do ďalšieh; áno – pekná práca, áno – veľká spokojnosť; áno, každý nadšený, len úžasné ohlasy, krásna práca…

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  A presvedčte sa sami, že kniha Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska je v skutku krásna pomocou nášho online listovača.

Pin It on Pinterest

Share This