SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska

4. mája 2021

Články, Prieskum spokojnosti

Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše turistické mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na turistickú mapu VKÚ Harmanec, konkrétne na mapu TM 116 Slanské rchy – Veľká Domaša. Našich partnerov ako sú obce alebo ubytovacie zariadenia sme sa pýtali napr. na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to ako boli spokojní s kvalitou mapy.

Levice a okolie z neba

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Peter Sloboda)?

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Všetci zákazníci boli s komunikáciou spokojní. Skoro polovica partnerov (48%) uviedla, že komunikácia bola na dobrej úrovni.35% zákazníkov sa vyjadrilo, že v rámci komunikácie bolo všetko v poriadku. Zvyšok opýtaných (17%) ohodnotilo komunikáciu ako výbornú.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia je bezproblémová a na dobrej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s naším koordinátorom v priebehu výroby? (Lukáš Paško)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho koordinátora Lukáša Paška, ktorý komunikoval s partnermi počas prípravy mapy a finálnej verzie.

Žiaden z opýtaných partnerov nemal výhrady voči komunikácií s koordinátorom. 40% partnerov uviedlo, že v rámci komunikácie bolo všetko v poriadku. 29 % zákazníkov ohodnotilo komunikáciu ako dobrú. Až 25 partnerov sa vyjadrilo, že komunikácia bola skvelá. Zvyšok opýtaných (6%) ocenilo dobrú informovanosť počas spolupráce.
Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola na vysokej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu mapu?

Otázkou sme chceli zistiť ako využívajú naši partneri mapu TM 116 Slanské vrchy – Veľká Domaša.

90% opýtaných partnerov uviedlo, že mapu darovali ako darček obchodným partnerom, turistom, cyklistom a zákazníkom. 5% partnerov mapu využíva aj na predaj. Dvaja zákazníci (3%) sa vyjadrili, že mapu zatiaľnevyužili. Jeden partner (2%) mapu využíva ako pomôcku v škole na predmete geografia.

Výstup: Otázka priniesla zistenie, že väčšina našich partnerov mapu využíva ako dar.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou mapy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme ako boli partneri spokojní s kvalitou dodanej mapy.

60% partnerov uviedlo, že sú s mapou spokojní a nemajú žiadne výhrady. 21% zákazníkov sa vyjadrilo, že mapa je super. 17% partnerov ocenilo vysokú kvalitu mapy. Jeden opýtaný (2%) sa vyjadril, že mapu ešte nevidel.

Výstup: Celkovo naši zákazníci hodnotia mapy na známku 1.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Aké celkové hodnotenie by ste dali našej spoločnosti?

Otázkou zisťujeme aká bola celková spokojnosť pri spolupráci s našou spoločnosťou.

V poslednej otázke sa väčšina zákazníkov (73%) vyjadrila, že sú spoluprácou spokojní. 23% opýtaných nám dalo výborné hodnotenie. Jeden partner (2%) sa k otázke nevyjadril.

Výstup: Partneri sú so spoluprácou spokojní a našu spoločnosť ohodnotili veľmi dobre.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  Mapu TM 116 Slanské vrchy -Domaša nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete cestu pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.