SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – Levice a okolie z neba

13. apríla 2021

Články, Novinky, Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – kniha Levice a okolie z neba. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Slovensko z neba, konkrétne na knihu Levice a okolie z neba a našich partnerov sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našou regionálnou projektovou manažérkou alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Levice a okolie z neba

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Adriana Drugová)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Veľká väčšina zákazníkov (83%) uviedla, že komunikácia s našou regionálnou projektovou manažérkou bola veľmi príjemná. Zvyšok opýtaných (17%) uviedlo, že dostali prezentáciu projektu bola na vysokej úrovni. 

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej  koordinátorky Moniky Haškovej s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Všetci opýtaní boli s komunikáciou v priebehu výroby spokojní. Až 91 % uviedlo, že komunikácia bola bezproblémová. 6 % uviedlo, že komunikácia bola promptná a rýchla.  A 3% uviedlo, že komunikácia bola skvelá.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

Otázkou sme chceli zistiť pri akej príležitosti využívajú naši partneri knihu Levice a okolie z neba.

37 % opýtaných zákazníkov uviedlo, že knihu darovali ako darček pre svojich obchodných partnerov. 26% zákazníkov knihu darovalo svojim zamestnancom. Až 16 % opýtaných povedalo, že knihu nemali možnosť darovať, keďže je lockdown a nekonajú sa žiadne spoločenské udalosti. 9% knihu využilo pri výročí obce alebo školy. 6% zákazníkov knihy darovalo svojim poslancom a 1% opýtaných daruje knihy maturantom.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou knihy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme aký celkový dojem kniha zanechala.

99% partnerov uviedlo, že kniha je krásna. Iba jeden opýtaný mal výhrady k maďarskému prekladu knihy.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Aké celkové hodnotenie by ste dali našej spoločnosti? Známky 1-5 Prečo?

Otázkou zisťujeme aká bola celková spokojnosť pri spolupráci s našou spoločnosťou.

Tak, ako v predchádzajúcej odpovedi až 99% opýtaných uviedlo spokojnosť s našou spoločnosťou na 1. Iba jeden opýtaný uviedol ako nedostatok príliš veľa emailov počas priebehu výroby.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  A presvedčte sa sami, že kniha Levice a okolie z neba je v skutku krásna pomocou nášho online listovača.