Pravidelný prieskum spokojnosti - Poltár a okolie z neba

17. mája 2022

Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Slovensko z neba, konkrétne na mapu Poltár a okolie z neba. Našich partnerov ako sú obce alebo firiem  sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to ako boli spokojní s kvalitou mapy.

TM 111 Chocske vrchy

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Adriana Drugová)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našejš RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Najviac partnerov (68%) označilo prístup našej regionálnej projektovej manažérky za výborný a veľmi profesionálny. Ďalších 16% opýtaných označilo stretnutie ako dobré, 6% uviedlo, že prístup RPM bol bezproblémový, ďalších 6% sa vyslovilo, že celé stretnutie, vrátanie prístupu našej manažérky, bolo veľmi príjemné. Jeden z opýtaných sa nevedel vyjadriť, pretože na stretnutí nebol on, ale jeho kolega.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia, prístup pani Drugovej je na veľmi vysokej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Vanessa Mináčová)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Vanessy Mináčovej s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Z opýtaných partnerov 45% uviedlo, že komunikácia s koordinátorom bola veľmi dobrá, partneri o celom dianí všetko podstatné vedeli a boli včas informovaní. Ďalších 32% označilo túto spoluprácu ako príjemnú. 23% nemalo s komunikáciou s koordinátorkou žiadny problém.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola príjemná a veľmi dobrá.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

Otázkou zisťujeme,na akú konkrétnu príležitosť využívajú partneri našu knihu?

Až 96% partnerov uviedlo, že knihu darovali svojím kolegom, zamestnancom, či návštevníkom, niektorí z nich knihu umiestnili aj v miestnej knižnici. Jeden (4%)z opýtanýchknihu predáva.
Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že kniha slúži prevažne ako dar.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou knihy alebo mapy? Známky 1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme, ako by partneri ohodnotili knihu na stupnici od 1 do 5 a na základe čoho tak usudzujú.

Až 80% opýtaných uviedlo, že kniha sa im veľmi páči, má krásne fotky a je to pre nich hodnotný produkt, ktorý propaguje krásy regiónu ale aj ich firmu, školu, obec. A tak udelili knihe jednotku. 12% ohodnotilo knihu známkou dva, a to buď preto, že by chceli viac textu v popisoch fotiek, alebo preto, že fotky v knihe neboli najaktuálnejšie. Jeden opýtaný udelil knihe trojku, opäť kvôli príliš skromnému textu v popisoch a jeden knihu nechcel hodnotiť, pretože ju ešte poriadne nevidel.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že väčšina partnerov hodnotí knihu ako veľmi peknú a sú hrdí na to, že sa v nej môžu prezentovať.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Odporučili by ste spoluprácu s CBS aj inej obci/ firme/ škole? Ak áno, prečo?

Otázkou zisťujeme, vďaka čomu s nami partneri spolupracujú a či by túto spoluprácu odporučili aj iným.

100% našich opýtaných partnerov by odporučilo spoluprácu s nami aj iným firmám, niektorí tak dokonca už urobili. Ako najčastejší dôvod uvádzali dobrú komunikáciu, profesionálny prístup a páči sa im možnosť týmto spôsobom propagovať seba aj svoj kraj. Mnohí z partnerov s nami spolupracovali viac ako jeden krát.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že väčšina partnerov s nami spolupracuje viackrát a to najmä vďaka profesionálnej komunikácií, bezproblémovej spolupráci a hodnotnému produktu.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  Knihu Poltár a okolie z neba nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

Kontakt

+421 911 176 101

info@cbs.sk

Podniková predajňa

Kynceľová 77, 974 01 Kynceľová

Otváracie hodiny:
Po - Pia.: 9:00 - 15:00

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram