Pravidelný prieskum spokojnosti – Považská Bystrica a okolie z neba

20. 07. 2021Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – kniha Považská Bystrica a okolie z neba. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Slovensko z neba, konkrétne na knihu Považská Bystrica a okolie z neba a našich partnerov sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našou regionálnou projektovou manažérkou alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Levice a okolie z neba

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Petra Beňová)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Veľká väčšina zákazníkov (82%) uviedla, že komunikácia s našou regionálnou projektovou manažérkou bola bez problémov a prezentácia projektu bola veľmi dobrá. Zvyšok opýtaných (18%) uviedlo, že boli maximálne spokojní.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej  koordinátorky Moniky Haškovej s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Všetci opýtaní boli s komunikáciou v priebehu výroby spokojní. Až 88 % uviedlo, že komunikácia bola výborná. 12 % uviedlo, že koordinátorka im vyhovela vo všetkých požiadavkách. 

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

Otázkou sme chceli zistiť pri akej príležitosti využívajú naši partneri knihu Považská Bystricaa okolie z neba.

Všetci opýtaní partneri uviedli, že knihu venovali alebo venujú ako dar svojim obchodným partnerom, žiakom, farníkom alebo obyvateľom obce pri Dňoch obce.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou knihy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme aký celkový dojem kniha zanechala a ako boli partneri spokojní s kvalitou knihy.

88% (15) partnerov uviedlo, že v knihe by nič nemenili a veľmi sa im páčila. Naši partneri odpovedali aj takto: „Nič by nemenila, lebo sa jej páči spracovanie a nenútená prezentácia; Veľmi sa mi páčilo celkové prevedenie a kvalita spracovania knihy“. 12 % (2)  opýtaní boli sklamaní počtom partnerov v knihe.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Umiestnili ste online listovač knihy na Váš web? Ak nie prečo?

Otázkou zisťujeme, či partneri využívajú online listovač kníh na svojich weboch.

Až 47% (8) partnerov uviedlo, že email o online listovači nezachytili a ako hlavný dôvod uviedli, že im chodí veľa emailov a tento nezaregistrovali.  41% (7) listovač na svoj web neuverjnili a 12% (2) si vyžiadali poslať listovač znova.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  A presvedčte sa sami, že kniha Považská Bystrica a okolie z neba je v skutku krásna pomocou nášho online listovača.

Pin It on Pinterest

Share This