SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – Púchov a okolie z neba

6. októbra 2021

Články, Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – kniha Púchov a okolie z neba. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich partnerov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy  prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Slovensko z neba, konkrétne na knihPúchov a okolie z neba a našich partnerov sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to aký dojem kniha na partnerov spravila.

Puchov

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Andrea Vozárová)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášej RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Veľká väčšina zákazníkov (80%) uviedla, že boli veľmi spokojní s komunikáciou našej RPM. Jeden partner sa vyjadril, že: „Som veľmi spokojný a ďakujem fakturačnému oddeleniu za zhovievavosť.“ 17% opýtaných uviedlo, že v rámci komunikácie bolo všetko v poriadku. Jeden opýtaný (3%) uviedol, že sa mu komunikovalo výborne.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia s partnermi a prezentácia produktu je na veľmi dobrej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Nina Vavrová)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Niny Vavrovej s partnermi v priebehu výroby produktu.

Väčšina partnerov (89 %) uviedla, že boli počas výroby s komunikáciou veľmi spokojní. 20% opýtaných sa vyjadrilo, že v rámci komunikácie bolo všetko v poriadku a nemali žiadne výhrady.
Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola na výbornej úrovni

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

Otázkou sme chceli zistiť pri akej príležitosti využívajú naši partneri knihu Púchov a okolie z neba.

Až 94% opýtaných partnerov uviedlo, že knihu venovali alebo venujú ako dar svojim obchodným partnerom, žiakom, poslancom, zákazníkom, alebo obyvateľom obce .Okrem darovania, jeden z partnerov knihu prezentoval v Púchovských novinách. Jeden opýtaný (3%) knihy využíva aj na predaj. Knihu zatiaľ nevyužil len jeden partner (3%).
Výstup: Otázka priniesla zistenie, že väčšina našich partnerov knihu využíva ako dar.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou knihy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme aký celkový dojem kniha zanechala a ako boli partneri spokojní s kvalitou knihy.

Až 80% partnerov uviedlo, že s kvalitou knihy sú veľmi spokojní a kniha sa im páči. 14% zákazníkov nemalo výhrady ku kvalite, nič by nemenili a sú spokojní.Jeden partner (3%)sa vyjadril, že kniha je krásna. Ďalší partner (3%) povedal, že knihu ešte nevidel.

Výstup: Celkovo môžeme povedať, že kniha splnila očakávania zákazníkov a sú s knihou veľmi spokojní .

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Umiestnili ste online listovač knihy na Váš web? Ak nie prečo?

Otázkou zisťujeme, či partneri využívajú online listovač kníh na svojich weboch.

Skoro polovica partnerov (49%) uviedla, žeonline listovač nezaregistrovala. 31% partnerov si vyžiadalo poslať listovač znova. 11% partnerov o listovači vedelo ale neuverejnili ho na web. 9% partnerov online listovač uverejnilo, napríklad na Facebook, eshop alebo na stránku púchovskej kultúry.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili,že listovač využíva málo partnerov.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  A presvedčte sa sami, že kniha Púchov a okolie z neba je v skutku krásna pomocou nášho online listovača.