SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – TM 104 Čergov

27. júna 2022

Články, Prieskum spokojnosti

Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na turistickú mapVKÚ Harmanec, konkrétne na mapu TM 104 Čergov.  Našich partnerov ako sú obce alebo ubytovacie zariadenia sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to ako boli spokojní s kvalitou mapy.

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Martin Koščo)?

Najviac klientov (31%) bolo s prístupom RPM, komunikáciou a samotným stretnutím spokojní. 24% opýtaných označilo stretnutie za bezproblémové, ďalších 20% ohodnotilo prístup pána Košča ako dobrý. Z opýtaných partnerov sa 17% vyjadrilo, že prístup RPM bol v poriadku. Dvaja partneri (8%) vyzdvihli prístup  manažéra a označili ho za profesionálny.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že prístup RPM – pána Košča je na veľmi dobrej úrovni a klienti sú s ním spokojní.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Vanessa Mináčová)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Vanessy Mináčovej s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Z opýtaných partnerov 44% uviedlo, že komunikácia s koordinátorkou bola bezproblémová a nemajú jej čo vytknúť. Ďalší 27% partneri boli s komunikáciou s koordinátorkou spokojní. 13% dokonca považuje komunikáciu slečny Mináčovej za výbornú, podľa slov jedného z opýtaných navrhuje oceniť túto spoluprácu extra odmenou. 8% opýtaných ohodnotilo komunikáciu slovom v poriadku, resp. ďalších 8% ju označilo za príjemnú. Jeden opýtaný tiež ocenil pravidelnú informovanosť vďaka pravidelným štvrtkovým newslettrom.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola na vysokej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu mapu?

Otázkou zisťujeme na akú konkrétnu príležitosť využívajú partneri našu knihu?

Pomerne dosť partnerov knihu predáva ale plánuje predávať návštevníkom, turistom, či občanom, je ich 28%. Zvyšných 72% knihu daruje na rôznych akciách.

Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že kniha slúži prevažne ako dar.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou mapy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme, čo by partneri v mape zmenili, resp. na základe čoho sa im mapa páči.

Najviac, až 55% partnerov vyzdvihlo dizajn mapy. Veľmi sa im páčil a niekoľko z nich uviedlo, že je dobre známy a už ho poznajú. 24% opýtaných bolo s kvalitou mapy veľmi spokojných, 14% vo svojej odpovedi vyzdvihlo jej kvalitu, bližšie ju však nešpecifikovali. Dvaja partneri sa k otázke nevedeli vyjadriť.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že mnohým partnerom sa páči dizajnové prevedenie mapy a s jej kvalitou sú spokojní.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Napadá Vás čím by ste chceli mapu ešte vylepšiť?

Otázkou zisťujeme, čo nové by v našej mape partneri uvítali.

Prieskum ukázal, že najviac, až 86% opýtaných, je s mapou spokojných a nič by v nej nemenili, resp. im nič nenapadlo. Traja opýtaní uviedli, že by uvítali mapu aj v online verzii, typu aplikácie mapy.cz. Jeden partner sa k otázke nevyjadril.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že partneri sú s aktuálnou podobou mapy spokojní a nechcel by v nej nič meniť, avšak do popredia sa dostáva potreba partnerov získať možnosť využívať mapu aj v online prostredí.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  Mapu TM 104 Čergov nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete cestu pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.