SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – TM 111 Chočské vrchy – Liptovská Mara

6. októbra 2021

Články, Prieskum spokojnosti

Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na turistickú mapVKÚ Harmanec, konkrétne na mapu TM 111 Chočské vrchy – vodná nádrž Liptovská Mara.  Našich partnerov ako sú obce alebo ubytovacie zariadenia sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to ako boli spokojní s kvalitou mapy.

TM 111 Chocske vrchy

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Ján Puchoň)?

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu teda našej turistickej mapy našim partnerom.
Všetci zákazníci boli s komunikáciou spokojní. Väčšina partnerov (72%) uviedla, že komunikácia bola dobrá. Zvyšok opýtaných (28%) uviedlo, že sa im komunikovalo super.
Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia je bezproblémová a na vysokej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Vanessa Mináčová)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Vanessy Mináčovej, ktorá komunikovala s partnermi počas prípravy mapy a finálnej verzie.

Žiaden z opýtaných partnerov nemal výhrady voči komunikácií s koordinátorkou. 59% partnerov uviedlo, že v rámci komunikácie bolo všetko v poriadku a nemali žiadne výhrady. Až 41 % zákazníkov uvádza, že sa im komunikovalo výborne.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola na výbornej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu mapu?

Otázkou sme chceli zistiť ako využívajú naši partneri mapu TM 111 Chočské vrchy- Vodná nádrž Liptovská Mara.

69% opýtaných partnerov uviedlo, že mapu darovali ako darček obchodným partnerom, turistom, cyklistom a zákazníkom.16% partnerov mapu využíva aj na predaj. 16% zákazníkov sa vyjadrilo, že mapu zatiaľnevyužili.

Výstup: Otázka priniesla zistenie, že väčšina našich partnerov mapu využíva ako dar.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou mapy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme ako boli partneri spokojní s kvalitou dodanej mapy.

38% partnerov sa vyjadrilo, že sa im mapa páči. 28%opýtaných uviedlo, že v rámci kvality mapy je všetko v poriadku a nemajú žiadne výhrady. 22% zákazníkov sa vyjadrilo, že mapa je super. 13% partnerov ocenilo vysokú kvalitu mapy.

Výstup: Celkovo naši zákazníci hodnotia mapy na známku 1.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Aké celkové hodnotenie by ste dali našej spoločnosti?

Otázkou zisťujeme aká bola celková spokojnosť pri spolupráci s našou spoločnosťou.

V poslednej otázke sa väčšina zákazníkov (72%) vyjadrila, že sú spoluprácou spokojní. 28% opýtaných ohodnotilo spoluprácu ako dobrú.

Výstup: Zákazníci sú so spoluprácou spokojní a našu spoločnosť ohodnotili dobre.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  Mapu TM 111 Chočské vrchy- Vodná nádrž Liptovská Mara nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete cestu pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.