SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – TM 117 Slanské vrchy – Dargov

20. júla 2022

Články, Prieskum spokojnosti

Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na turistickú mapVKÚ Harmanec, konkrétne na mapu TM 117 Slanské vrchy – Dargov.  Našich partnerov ako sú obce alebo ubytovacie zariadenia sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to ako boli spokojní s kvalitou mapy.

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Ján Puchoň)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Prieskum ukázal, že partneri s prístupom pána Puchoňa nemali žiadny problém. Až 45% z nich bolo so stretnutím veľmi spokojných. 18% opýtaných uviedlo, že RPM im všetko podrobne a jasne vysvetlil. Podľa 14% partnerov bol prístup nášho RPM výborný, profesionálny a na dobrej úrovni. Zvyšných 23% sa takisto na nič nesťažovalo a uviedlo, že všetko prebehlo v poriadku.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že prístup RPM – pána Puchoňa je na veľmi dobrej úrovni a klienti sú s ním spokojní.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Vanessa Mináčová)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Vanessy Mináčovej s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Z opýtaných partnerov nadpolovičná väčšina (55%) uviedlo, že komunikácia s koordinátorkou bola bezproblémová, koordinátorka bola veľmi milá a príjemná. Ďalších 27% partnerov vyzdvihlo pravidelnú informovanosť o stave projektu, ako aj o svojej prezentácií. 9% partnerov si spomenulo na výraznú aktivitu zo strany koordinátorky, čo hodnotili takisto kladne.Zvyšných 9% opýtaných si cenilo trpezlivosť slečny Mináčovej pri získavaní podkladov do prezentácií.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola na vysokej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – . Pri akej príležitosti ste niekomu darovali túto mapu?

Otázkou zisťujeme,na akú konkrétnu príležitosť využívajú partneri našu knihu?

Jeden partner knihu predáva, všetci ostatní ju darujú, a to na: obecných akciách, rozdávajú dôchodcom (9%), poslancom (21%), žiakom (14%), návštevníkom a turistom (14%), alebo občanom (41%).
Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že kniha slúži prevažne ako dar na obecných akciách, present pre občanov, poslancov či odmena žiakom na konci šk. roka.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Ktoré ďalšie produkty od nás poznáte?

Otázkou zisťujeme, ktoré iné produkty od nás partneri poznajú.

Prieskum ukázal, že medzi našimi partnermi sú veľmi populárne aj naše knihy (23%). Partneri poznajú aj naše iné turistické mapy (14%), jeden partner aj maľované (4,5%). Ďalej boli pomerne populárne aj letecké fotografie (18%), jeden partner videl jedno z našich aerovideí (4,5%) a populárne v tomto kraji sú aj mapy katastrov obcí (14%). 23% opýtaných si na iné produkty nevedelo spomenúť.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že medzi partnermi sú populárne okrem máp aj naše knihy, rovnako tak letecké fotografovanie či mapy katastrov obcí.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  Mapu TM 117 Slanké vrchy – Dargov nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete cestu pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.