SKCZPL

Pravidelný prieskum spokojnosti – TM 131 Vtáčnik – Horná Nitra

29. septembra 2022

Články, Prieskum spokojnosti

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti – mapy TM 131 Vtáčnik -Horná Nitra. Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich partnerov na rôzne otázky spojené s našimi mapyami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše mapy a čo urobiť lepšie, aby naše turistické mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na mapu VKÚ konkrétne na TM 131 Vtáčnik -Horná Nitra.  Našich partnerov sme sa pýtali napr. na komunikáciou počas procesu výroby mapy, na spoluprácu s našou regionálnym projektovým manžérom alebo aj na to ako mapu využívajú.

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Peter Mišina)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciou samotného produktu našim partnerom.

Prieskum odhalil, že s prístupom pána Mišinu boli partneri veľmi spokojní, označovali stretnutie za profesionálne (40%) a vystupovanie nášho RPM ako na vysokej úrovni (40%). Partneri ocenili aj fakt, že na čom sa na stretnutí dohodli, to bolo aj splnené (20%).

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že prístup RPM – pána Mišinu je na veľmi vysokej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? (Diana Bérešová)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Diany Bérešovej s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Z opýtaných partnerov 60% uviedlo, že s koordináciou projektu boli veľmi spokojní a ocenili skvelý prístup koordinátroky. 32% partnerov označilo takisto spoluprácu s p. Bérešovou za dobrú, zvyšných 8% ocenilo pravidelnú informovanosť o priebehu projektu pomocou pravidelných newslettrov.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola na veľmi dobrej úrovni. 

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Pri akej príležitosti ste niekomu darovali túto knihu /mapu?”

Otázkou zisťujeme, pri akej príležitosti partneri darujú túto mapu.

Aj z predošlých prieskumov vieme, že naše produkty využívajú partneri prevažne ako dar. 12% opýtaných však mapu aj predávalo. Najviac, a to až 40%, mapu daruje svojím návštevám, alebo ich rozdáva občanom a návštevníkom na spoločenských akciách (32%). 16% mapu poskytuje turistom a záujemcom o mapu.

Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že kniha slúži prevažne ako dar na spoločenských akciách, občanom, návštevám či turistom.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou mapy?

Otázkou zisťujeme, či sú partneri s kvalitou mapy spokojní, resp. či by niečo menili. 

Všetci partneri sa zhodli, že kvalita mapy je na vysokej úrovni, podľa mnohých bola odvedená výborná práca a nenašli nič, čo by na mape chceli zmeniť (100%).

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že partneri sú s kvalitou mapy veľmi spokojní.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Prečo by ste odporučili spoluprácu s VKÚ aj inej obci/zariadeniu?

Otázkou zisťujeme, ako sa partneri pozerajú na našu firmu na základe spolupráce a či by našu firmu odporučili aj iným obciam. 

Prieskum odhalil, že partnerom sa naozaj páči výsledný produkt, ktorý je overený a je oň záujem (44%). Ďalší uviedli, že by nás odporučili najmä vďaka profesionálnemu prístupu a dobrej spolupráce. Ďalším bodom bol opäť výsledný produkt, ktorý až 12% opýtaných považuje za pekný a preto sa oplatí s nami zapojiť do projektu. 

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že partneri radi odporučia spoluprácu s nami aj iným partnerom a to na základe dobre odvedenej práce, kvalitného produktu a seriózne prístupu.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede. Mapu TM 131 Vtáčnik -Horná Nitra nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.