Pravidelný prieskum spokojnosti – TM 4 Slovenský raj

21. 05. 2021Prieskum spokojnosti

Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho  neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na turistickú mapu VKÚ Harmanec, konkrétne na mapu TM 4 Slovenský raj. Našich partnerov ako sú obce alebo ubytovacie zariadenia sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to ako boli spokojní s kvalitou mapy.

Levice a okolie z neba

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Ján Puchoň)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Všetci opýtaní uviedli, že s komunikáciou s našim regionálnym projektovým manažérom boli spokojní. Zazneli odpovede typu: veľmi dobrá komunikácia alebo presvedčil ich aby do projektu vstúpili. 

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našou koordinátorkou v priebehu výroby? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej  koordinátorky Niny Vávrovej s partnermi počas prípravy mapy a finálnej verzie.

Všetci opýtaní uviedli, že všetko prebehlo v poriadku a nemali žiadne výhrady.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu mapu?

Otázkou sme chceli zistiť ako využívajú naši partneri mapu TM 4 Slovenský raj.

V čase keď sa uskutočnil prieskum, väčšina partnerov nebola v prevádzke, a preto ich odpoveď znela, že nemali možnosť mapu použiť. Iba jeden opýtaný uviedol, že mapu predáva.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Ako ste boli spokojní s kvalitou mapy ? Známky (1 -5) Prečo? Čo je dôvodom?

Otázkou zisťujeme ako boli partneri spokojní s kvalitou dodanej mapy.

96% partnerov oznámkovalo kvalitu mapy 1, pričom jednotka znamená výborná. Iba jeden opýtaný mal malú výhradu k formátu mapy. Povedal,  že predchádzajúce vydanie na výšku bolo lepšie.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Aké celkové hodnotenie by ste dali našej spoločnosti? Známky 1-5 Prečo?

Otázkou zisťujeme aká bola celková spokojnosť pri spolupráci s našou spoločnosťou.

Tak, ako v predchádzajúcich odpovediach 100% opýtaných uviedlo spokojnosť s našou spoločnosťou na 1.

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  Mapu TM 4 Slovenský raj nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete cestu pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.

Pin It on Pinterest

Share This