Pravidelný prieskum spokojnosti - Tvrdošín, Trstená a okolie z neba

27. júla 2022

Prieskum spokojnosti zákazníkov je základom každého podnikania a ani my ho neberieme na ľahkú váhu. Pravidelne tieto prieskumy vykonávame a pýtame sa našich zákazníkov na rôzne otázky spojené s našimi produktami. Získavame tak veľmi cenné informácie ako zlepšiť naše produkty a čo urobiť lepšie, aby naše knihy, turistické mapy či maľované mapy prinášali ľuďom nielen estetickú, ale aj úžitkovú hodnotu.

Tentoraz sme sa zamerali na knihu z edície Slovensko z neba, konkrétne na mapu Tvrdošín, Trstená a okolie z neba. Našich partnerov ako sú obce alebo firiem  sme sa pýtali napr.  na komunikáciou počas procesu výroby knihy, na spoluprácu s našim regionálnym projektovým manažérom alebo aj na to ako boli spokojní s kvalitou knihy.

Vyhodnotenie otázky č.1 – Ako hodnotíte prístup nášho RPM (Adriána Drugová)? 

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou nášho RPM a prezentáciu samotného produktu našim partnerom.

Najviac partnerov (61%) uviedlo, že sú spokojní s komunikáciou našej regionálnej projektovej manažérky a nevyskytli sa žiadne problémy. 19% (6) opýtaných uviedlo, že prístup RPM bol skvelý, ďalších 13% (4), že komunikácia prebehla na profesionálnej úrovni opýtaných partnerov jeden (3,5%) uviedol, že nebol na stretnutí a jeden že bol nespokojný, pretože sa objednávka podpisuje hneď na prvom stretnutí a partnerovi neboli dobre ozrejmené storno podmienky.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia je na veľmi dobrej úrovni a klienti sú s ňou spokojní.

Vyhodnotenie otázky č. 2 – Ako ste bol / a spokojní / á s komunikáciou s našoukoordinátorkou v priebehu výroby? (Monika Hašková)

Otázkou sme chceli zistiť spokojnosť s komunikáciou našej koordinátorky Moniky Haškovej s partnermi v priebehu výroby produktu. 

Dvadsaťjeden opýtaných partnerov (68 %) uviedli, že sú spokojní s komunikáciou s našou koordinátorkou.19% (6) uviedlo, že komunikácia s koordinátorkou bola v poriadku. Zvyšných 13% (4) označilo dokonca spoluprácu s koordinátorkou za profesionálnu.

Výstup: Otázka priniesla pozitívne zistenie, že komunikácia v priebehu výroby bola uspokojujúca, až na výbornej úrovni.

Vyhodnotenie otázky č. 3 – Na akú konkrétnu príležitosť/ udalosť ste využili našu knihu?

Otázkou zisťujeme,na akú konkrétnu príležitosť využívajú partneri našu knihu?

100% partnerov uviedlo, že knihu darovali svojím kolegom, zamestnancom, či návštevníkom, odmeňujú ňou jubilantov, žiakov, dôchodcov.

Výstup: Z výsledkov otázky vyplýva, že kniha slúži prevažne ako dar.

Vyhodnotenie otázky č. 4 – Z ktorých týchto uvedených médií ste o nás počuli? (Internet, Sociálne siete, Televízia, Rádio, Denník, Časopis)

Otázkou zisťujeme, akým spôsobom sa partneri dozvedeli o našej spoločnosti.

Najviac, teda 42% opýtaných uviedlo, že nás v minulosti nepoznali.35% zákazníkov uviedlo, že nás poznajú na základe spoločných minulých projektov, ďalších 13% videlo náš produkt u iných firiem a na základe toho sa začali o nás zaujímať. Dvaja zákazníci(7%) poznalo naše mapy, v jednom prípade vieme, že partner mal na mysli mapy turistické. Jeden partner odpoveď na otázku neuviedol.

Výstup: Z otázky vyplynulo, že partneri o nás nepočuli v žiadnych uvedených médiách , ale poznajú nás na základe minulej spolupráce.

Vyhodnotenie otázky č. 5 – Ktoré ďalšie naše produkty poznáte?

Otázkou zisťujeme, ktoré ďalšie naše produkty partneri poznajú.

Z 31 opýtaných hneď 12 partnerov uviedlo že nepozná žiadne naše ďalšie produkty. Najväčší úspech mali naše ďalšie knihy (uviedlo spolu až 29%), najmä z edície Čarovné Slovensko, Slovensko z neba a jeden partner uviedol aj knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Traja partneri (3%) uviedli ako odpoveď letecké snímkovanie, ďalší traja pozná viacero našich produktov, v ktorých boli partnerom. Dvaja opýtaní uviedli naše mapy, jeden aerovideo a jeden partner na otázku neodpovedal.

Výstup: Vďaka otázke sme zistili, že medzi partnermi sú najpopulárnejšie naše knihy, ale takisto naše letecké snímkovanie. Partneri často poznajú práve tie iné produkty, ktorých boli súčasťou.Niekoľko partnerov však naše ďalšie produkty stále nepozná.

Na záver uvedieme aj referenciu od nášho partnera u obce Liesek: „Kniha Tvrdošín, Trstená a ich okolie z neba je produkt so skvelou prezentáciou nášho regiónu. V prvom rade, veľmi kladne hodnotím pravidelné súhrny ako postupuje tvorba knihy, možnosť kontroly a korektúry textov. Výsledný produkt je skvelou prezentáciou nášho regiónu. Želám Vám i celému vydavateľstvu všetko dobré a nech sa darí.“

Ďakujeme osloveným partnerom, že si našli čas a poskytli nám svoje odpovede.  Knihu Tvrdošín, Trstená a okolie z neba nájdete aj v online verzii, vďaka čomu si môžete pozrieť aj vo vašom mobile alebo počítači.CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

Kontakt

+421 911 176 101

info@cbs.sk

Podniková predajňa

Kynceľová 77, 974 01 Kynceľová

Otváracie hodiny:
Po - Pia.: 9:00 - 15:00

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram