SKCZPL

Čarovná Rožňava a okolie

12. februára 2023

Obec Rudná sa zapojila do prezentácie svojej obce formou vydania knižky Čarovná Rožňava a okolie cez spoločnosť CBS. Už v minulosti sme spolupracovali s touto firmou, pri vydaní knižky Rožňava a okolie. Celý tím spoločnosti, od základnej ponuky – oslovenia v kancelárii starostky, ako aj priebeh realizácie a hľadania návrhov – textov, obrázkov do knižky, bol veľmi príjemný a na vysokej profesionálnej úrovni.  Vytvárali sme rôzne varianty a hľadali najlepšie alternatívy, aby naša obec v knižke bola opísaná tými najsprávnejšími slovami. Uvedená knižka bola zakúpená pre reprezentatívne účely. Bola podarovaná bývalým starostom v obci, zamestnancom, poslancom. Už ju majú v rukách aj niektorí obyvatelia obce, ktorí sú nápomocní pre obec a svojou aktivitou reprezentujú obec, napr. spevokol seniorov, ale aj jednotlivci, ktorí tvoria – maľujú, kreslia, hačkujú, športujú atď.  Knižka je veľmi pekne, precízne spracovaná. Obsahuje fotografie z rôznych ročných období, fotografie, ktoré zachytávajú výnimočnosť tej ktorej obce. Stručný, ale na druhej strane výstižný text, je pre čitateľa tiež zaujímavý. Celkový dojem z knižky hodnotím na výbornú, upúta čitateľa krásnymi farebnými obrázkami a krátkym textom.  Verím, že ak sa knižka dostala do rúk predstaviteľom obce, alebo hocikomu,  kto si ju zakúpil, tak si každí rýchlo nalistoval tú svoju obec a kochal sa nad krásou. Tak to bolo aj v mojom prípade.  Nedá mi nespomenúť, že na stenách chodieb obecného úradu visia obrázky o obci – uličky a domy, obecné budovy – škôlka, dom smútku, hasičská zbrojnica a iné, fotené a dodané práve od Vašej spoločnosti.  Do budúcna želám veľa úspechov a teším sa na ďalšiu spoluprácu.