SKCZPL

Čarovný Novohrad

12. februára 2023

Sme veľmi radi, že aj formou vami vydanej knihy sa môže prezentovať náš región a naša škola. Veľmi sme sa jej potešili.vami upravené použité texty sú veľmi dobré a výstižné, použité fotografie naozaj kvalitné a formát veľmi praktický.Určite knihu využijeme pri oceňovaní našich najlepších žiakov a učiteľov, či ako „prezent“ pri príležitosti 60. výročia vzniku našej školy Je vhodná aj ako dar pre naše družobné umelecké školy v zahraničí