SKCZPL

Čarovný Spiš

12. februára 2023

Knihu síce objednávalo naše občianske združenie, ale na podkladoch sme majoritne pracovali my, tak to bolo dopredu dohodnuté. Kniha mala v našom prípade byť odovzdávaná oceneným v rámci osláv 785. výročia prvej písomnej zmienky o obci Margecany. Je treba ale povedať, že kniha je hodnotným dielom a preto som rád, že sme našli spôsob ako byť účastný v tejto knihe, pretože, ako som uviedol, kniha bude darom pre ocenených a som presvedčený, že hodnotným darom.