SKCZPL

Liptovský Mikuláš a okolie kedysi a dnes

27. marca 2023

Dovoľte mi zaslať Vám spätnú väzbu pri príležitosti ukončenia projektu historickej mapy okresu LM.

Samotný priebeh realizácie hodnotíme veľmi kladne, boli sme prostredníctvom emailu pravidelne informovaní o aktuálnom stave, všetky podklady s nami boli konzultované a pripomienky promptne zapracované.

Mapu používame ako prezent pre hostí vedenia mesta, ďalšia časť je k dispozícii v informačnom centre mesta a v mestskom múzeu Janka Kráľa, kde si ju môžu záujemcovia za symbolickú sumu zakúpiť. Plátno je umiestnené v samotnom múzeu, ale aj na chodbe pred kanceláriou primátora mesta, kde si ho môžu prezrieť návštevy čakajúce na prijatie primátorom. V prílohe prikladám dokumentačnú fotografiu.

Za spoluprácu Vám v mene mesta Liptovský Mikuláš ďakujeme a prajeme všetko dobré a spokojných zákazníkov.